Mehdi


Mehdi, yol gösteren, hidayete eren, doğru yolu bulan, Allah (C.C.) tarafından kendisine rehberlik edilen, Kıyamete yakın dönemde zulüm ve adaletsizliğin her tarafı kapladığı bir zamanda gelip yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Islamı hakim kılacağı müjdelenen zattır. Tanınma ve bilinme sevdasında bir şovmen değildir.

Mehdi, konusunu inkar küfre sebep olmadığı için ilk dönem akaid kitaplarında yer almamıştır. Ehl-i Sünnet'in akideye dair yazılan son dönem eserlerinde bu konu ele alınmaya başlanmış ve imanla aralarında ilgi kurulmuş, ancak bir inanç olarak yerleşmemiştir. Ancak Şia bunu çok ileri seviyede akideyi ilgilendiren bir mesele olarak takdim etmiştir.

Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi dünde bugünde Türkiye'de de Mehdi olduğunu, iddia edenler hiç eksik olmamıştır. Bu gibi kimseler Mehdi beklentisinde olan bir çok insanı aldatmış ve hislerini istismar etmişlerdir. Fakat hiçbir zaman bu durum, bizi mehdilik düşüncesinin bundan dolayı islami olamayacağı, bu konudaki rivayetlerin hepsininin tamamen uydurma olabileceği fikrine götürmemelidir. Sahih hadislerde Mehdi ne şekilde, hangi ölçüler içinde anlatılıyorsa bunu doğru anlayıp, doğru yorumlama ve gerçeği olduğu gibi tavsif etmektir.

Şovmenler bir yana onları onları, mevki, makam, şöhret ve şahsi itibar düşkünlükleriyle tanımak mümkündür. Bunun yanısıra bazı takva sahibi İslam'ı bilen ve yaşayan zatlarında mehdilik iddiaları vardır ki; bunları karıştırmamak gerekir.

Çeşitli insanları gördüğünü, bir nevi kendilerini Mehdi bildiklerini 'Mehdi olacağım' dediklerini belirtirken, bu zatların yalancı ve aldatıcı olmadıklarını belki aldandıklarını, gördüklerini hakikat zannettiklerinı vurguluyordu. Bu karıştırmanın en mühim sebebinin ise Makam-ı evliyayadan bazı makamlarda mehdi vazifesinin özelliği bulunduğu, o makamın cüzi bir numunesine hatta gölgesine girenlerin kendilerini o makamın sahibi olduklarını zannetmeleridir. Eğer makam sevgisine mahkum değillerse bu hal kendilerinde fazla sürmez ve o hallerinden mesul olmazlar. Eğer makam sevgisi varsa, mağlup olup, ya divanelik derecesinde sukût ederler, veya hak yoldan saparlar. Çünkü büyük veliler kendileri gibi düşünürler. Nefis ne olursa olsun kendi kusurunu onlar ve büyükleri kendi ile kıyas edip kusurlu sanar. Hatta öyle bir noktaya gelirki enbiyalara karşı hürmeti bile noksanlaşır.

Mehdilik iddiasında bulunan bazı kimseler ise, cinlerin veya habis ruhların tesiri altına da girmiş olabilir. Cinler, böylelerini bazen gurur ve kibre sevkederler, okşayıp şımartırlar. Yeri ve zamanı gelincede, korkutup tehdit edip kendi hesaplarına konuşturup iş yaptırırlar.


Süfyani Deccal ortaya Çıktı mı?

Allahtan hiç korkmadan tanınmış dürüst Müslüman bir Din Adamını
(kendisinin bir mehdi değil ancak bir "aldatıcı" olduğunu açıkça kanıtladığı için)
gözü dönmüş bir şekilde intikam alıp karalamak üzere,
bir süre önce (bilinen) o iğrenç iftira ve montaj kasetini de uydurtup hazırlatan bu Süfyani Deccal (=A.O.)
yakin zaman önce Amerikan ordusundaki müslüman askerlere bir sunum yapması için davet edilip kendisine orada bir de “üstün hizmet ödülü” ve gıyaben “altın madalya” da takılmış

en baştan beri kendisine bu takma isimleri takan
Cohen Aaron = Kahin HARUN
Baptist John = Vaftizci YAHYA

Bu Amerikan Evangelist ve Yahudi Siyonist efendileri tarafından!

Çünki bu Süfyani Deccali (=A.O.)
(yine ateizme karşı savaşan bir kahraman pozuna sokulup böylece gerçek Deccali kimliği ve niyeti maskelenip iyice saklanmış halde elbette)

orada böylece dinleyen Amerikan ordusundaki o müslüman askerler artık böylelikle
Ortadoğuda ve tüm dünyada Amerikan ve Yahudi çıkarlarını daha iyi koruyup
artık (İslam topraklarında, Irakta, Afganistanda) daha rahatça ve bolca Müslüman kanı dökebilsinler diye.

İşin daha da trajik ve acı tarafı bu Sufyani Deccal (=A.O.) ise yine tüm Müslümanları kandırmak için, kendi sitesinde olayi “Amerikaya gidip oradaki Hristiyanlara İslamı anlattık” diyerek sunmuş ve kendisini yine dolaylı olarak (her zamanki gibi hiç çaktırmadan) Mehdi ilan etmiş!

Ne de olsa "Deccaldir" (=Türkçe anlamı, "Aldatıcı"), ne (yalan, hile, ve dolanbazlik) yapsa yeridir!

O halde, Allah tüm samimi Müslümanları bu Süfyani Deccalin (=A.O.)
ve Amerikan Evangelist ve Yahudi Siyonist efendilerinin (yani Mesih Deccalin)
birlikte kurdukları bu sinsi küresel tuzaklarına karşı acilen uyandırıp (bkz. Maide 51)
bu “Şeytan Üçgeninin” (=Evangelist ve Siyonist ve Adn..ist) bu adi tuzaklarını kendi başlarına geçirsin insaAllah, en kisa bir zamanda (bkz. Maide Suresi 51 ve Tarık Suresi 15-17)!

Allah hazırlanmakta olan bu büyük küresel şeytani tuzağın burada artık böylelikle iyice farkına varıp bu “Şeytan Üçgeninden” vakit çok geç olmadan kendisini kurtarıp derhal tevbe edecek olanların da tevbelerini acilen kabul etsin, büyük rahmetiyle. (bkz. Nisa Suresi 17)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Sünnet . islam . iman . Kur'an-ı Kerim . kıyamet alametleri . Din ve Inanc . Ehli Sünnet . Mehdi . Hadis . Dört incil . Mezhep . cennet . Hıristiyanlık . eshab-ı kiram . tevhid . iman esasları . cinler . Hıristiyanlar . mezhepsizler . cehennem . küfür . ehli sünnet alimleri . ehli sünnet itikadı . mezhepler . amel . isa'nın gökten inmesi . Mehdi'nin çıkış alametleri . ahir zaman . din tahripçileri . eshaba dil uzatmak . islam düşmanları . mezhepsizlik . islam alimleri . incillerdeki çelişkiler . peygamberler . cennetlikler . mümin . sapık fırkalar . hak mezhepler . eshabı kötülemek . eshabı kiramı sevmek . kader . Sinoptik inciller . Hz. isa'nın mucizeleri . mezhebe uymak . eshabı hayırla anmak . Allah'ın sıfatları . Kitab-ı Mukaddes . Hıristiyan inancı . inanç . incil . vehhabilik . ehli sünnet vel cemaat . hadisi şerifler . Yeni Ahid . Muharref inciller . cin . ahiret günü . Müminler . eshabı kiramın üstünlükleri . peygamberimiz . Hıristiyan dünyası . vaaz ve nasihatleri . çarmıha gerilmesi olayı . Kuran ayetleri . Mehdi’nin ortaya çıkışı . islam'ın hakimiyeti . PKK . Ermeni Sorunu . din düşmanları . şirk . ilim . ehli sünnet yolu . Kuran . kadere iman . Yahudiler . tahrifat . Yuhanna incili . Allah'a iman . Misyonerler . mirac . ashaba muhabbet . ashab . müslümanlık . mezhep imamları . itikad . Hz. isa'nın sözleri . hadisler . iman etmek . Ehli sünnet mezhebi . irade . kıyamet günü . hesap günü . kaza . hayırlı amel . Tutku filmi . insanların hayırlısı . eshabı kiramın fazileti .

Son yorumlar