İmam-ı azam ve hocaları


Ehl-i sünnet Müslümanlarının en büyük âlimi, İmam-ı azam hazretleri, bütün dünya işlerini, talebelerini ve vazifeleri bırakarak, iki sene, İmam-ı Cafer Sadık hazretlerinin sohbetinde bulundu. İmam-ı Cafer Sadık hazretlerinin ilim deryasından doya doya bilgi topladı. Onun, Resulullahtan gelen nurları saçan mubarek kalbinden feyzler aldı. (İmam-ı Cafer Sadık hazretlerine iki sene hizmet etmeseydim, bir şeyden haberim olmayacaktı) buyurdu. İmam-ı azam Ebu Hanife hazretleri, İmam-ı Cafer Sadık'tan aldığı bilgilerle, feyizlerle olgunlaştı. Çok kimseye nasip olmayan yüksekliklere kavuştu.

Şii kitapları da bildiriyor ki: Ehl-i sünnet imamları, iman ve Fıkıh bilgilerinin ve tasavvuf marifetlerinin, hatta tefsir ve hadis bilgilerinin çoğunu Ehl-i beyt imamlarından öğrendi. Onların terbiyeleri ile yetiştiler. Onların teveccühleri ile yükseldiler. Onlardan müjdeler aldılar. Mesela şii âlimlerinden ibni Mutahhir-i Hulli (Nehcülhak) ve (Minhecülkerame) kitaplarında, İmam-ı azam ile imam-ı Malik'in, İmam-ı Cafer Sadık'tan ders aldıklarını, Onun yanında yükseldiklerini yazıyor.
İmam-ı azam, İmam-ı Muhammed Bakır'dan ve Zeyd-i şehidden de ders aldı. Bu mübarek imamlara yıllarca hizmet ederek ilim ve feyz almış olan Ehl-i sünnet âlimlerine dil uzatmak ne kadar çirkindir. Zerre kadar vicdanı olan kimselerin, o yüce imamlardan fetva vermek ve ictihad etmek için icazet almış olan bu âlimlere itaat etmeleri farz olmaz mı? İmam-ı azamın, İmam-ı Bakır'dan ve Zeyd-i şehidden ve İmam-ı Cafer Sadık'tan, fetva vermek için icazet aldığını şii imamlarından şeyh-i Hulli de bildiriyor.

İmam-ı azamın, ictihad etmek şartlarını taşıdığı, bu imamların şehadetleri ile anlaşılıyor. İmam-ı azama dil uzatmak, masum olduğunu söyledikleri 12 imamın şahitliğini reddetmek olur. Bu ise, bütün şiilerce küfür olmaktadır. Hele masum imamın bulunmadığı bu zamanda, İmam-ı azamın mezhebine girmek, yani Ehl-i sünnet olmak, bütün şiilere farz olmaz mı?

Şii âlimlerinden şeyh Hulli diyor ki:
Ebu Hanife, İmam-ı Cafer Sadık'ın yanına geldi. İmam-ı Cafer Sadık, ona, "Sen babamın sünnetini her yere yayacaksın. Şaşırmışlara yol göstereceksin. Korkuda olanların yardımcısı olacaksın. Kurtuluş yolunun rehberi olacaksın. Allahü teâlâ yardımcın olsun" dedi.

Şii kitaplarının hepsi diyor ki: Ebu Hanife, Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mansur'un yanına geldi. Orada bulunan İsa bin Musa, Ebu Hanife'yi görünce, "Ya Halife! Bu gelen, bugün yeryüzünün en büyük âlimidir" dedi. Mansur sordu: Ya Numan, ilmi kimden öğrendin? Hz. Ali'nin talebeleri vasıtası ile Hz. Ali'den ve Hz. Abbas'ın talebeleri vasıtası ile Hz. Abbas'tan öğrendim, dedi. Halife de çok sağlam vesikalar bildirdin, dedi.

Şii kitaplarında diyor ki: Ebu Hanife, Mescid-i haramda oturmuştu. Herkes etrafına toplanmış, kendisine sual soruyorlardı. Onlara cevap veriyordu. Sanki cevapları hazır cebinden çıkarıyormuş gibi saçıyordu. İmam-ı Cafer Sadık, ansızın yanına geldi. İmamı görünce, hemen ayağa kalktı. "Ey Resulün torunu! Burada olduğunu önceden bilseydim, böyle iş yapmazdım" dedi. İmam-ı Cafer Sadık da, "Otur ya Eba Hanife! İlim öğretmeye devam et! Babalarımdan öğrendiklerini herkese yay!" buyurdu. Bunlar, İbni Hulli'nin (Tecrid)i şerhinde yazılıdır

11042002

Hz Muhammed'den 140 sene sonra ortaya çokmış mezhebe mi uyalım?

".....yani Ehl-i sünnet olmak, bütün şiilere farz olmaz mı?.."
Neden şiilere farz olsun? Mademki sünni imamlar oniki imamlar elinde yetişmişse, farklı mezhepler ortaya atılmasının sebebi nedir. Neden sünniler, kendi imamlarını yetiştirip olgunlaştıran oniki imamlara tabi olmuyorlarda, şiilere sünni mezhep kurucularına uymaları öneriliyor. Bir açıklar mısınız lütfen?
Zaten şialar İmam cafere bağlılar, Ebu Hanifi'de öyle görünüyor, bu durumda sünniler asıllarına, imamlarına dini öğretenlerin yola dönmeleri gerekmez mi?
Caferiler yanlış yolda denirse, İmam cafere kadar yanlış değildilerde, hanifi-maliki-hanbeli ve şafi mezhepleri ortaya çıkınca mı yanlış yolda oldular.
Herkes önce mezheplerin çıkış tarihini bir araştırsın. İlk ortaya atılan mezhep hanifiliktir. Hz Muhammed'den 70 sene sonra doğmuş ve 140 sene sonra, İmam Cafer'in inancına yani "Ehlibeyt yoluna" karşı bir inanç oluşturma teklifini reddettiği için, 40 gün kırbaçlanarak en sonunda da zehir verilerek öldürülmüş olan Ebu Hanife'ye atfedilir.
Öyle "Ehli sünnet olmak bütün şiilere farz" diyerek olayı kestirip atamazsınız. Madem 4 mezhep imamları, 12 imamlardan ilim almışsa, bu gün kendisine sünni diyenler neden aslında Caferiyiz diyemiyorve onlar gibi ibadet edemiyorlar. Neden dört mezhebi ortadan kaldırıp onların hocası olan 12 imamlara tabi olamıyorlar??

Hakiki Islamda EhliBeyt imamligi farzdir! Fakat.......?

Cok dogru söylüyorsun..fakat simdiki caferilik/siilikle Hz Ali ra , Imam Cafer Sadik in vs
Islami arasinda acaba ne farklar var onlari arastirmak lazim..yani simdiki siilik ne durumda, kimlerin konrölünde..
Imama masumluk vasfi takiyorlar..Kuranin bazi Ehlibeytle, imamlikla ilgili ayetlerinin Hz Osman tarfindan kasten kaybettirildigini, Kurana koyulmadigini iddia edyorlar vs vs...Hz ali de, imam Cafer sadikda böylemi düüsnüyorlardi acaba..?suriyedeki fitnede ortada..SIA Hz Islaminin nesresinde sormak lazim..
Tabii Simdiki Ehli Sünnetinde nerde oldugunu, halen Imami Azam EhliSünnetimi oldugunu sormak, arastirmak lazim..Muaviye düzeni ImamAzam i maske yapip onun Ehli sünnet Anlayisini bozmus, saptirmis ve sonraki nesillere yutturmus diyorlar..
bence dogrudur..Bence asil Islami bulmamiz lazim..Yani 73 firkanin 1.cisini.., ilkini, aslini..Hz Ali, Imam Cafer , Imam Azam Ebu Hanifenin , Imam Malikin ..bozulmamis Islamini bulmak lazim diyorum..bunun icin gayret etmemiz lazim, cok, cok gayret etmemiz lazim, ki bilhassa bu Sünni-Siaa fitnesi sönsün..c ALLAH bizi Hakiki Islamla meserreflendirsin..AMIN!

CVP:Hakiki Islamda EhliBeyt imamligi farzdir! Fakat.......?

Asıl islam 1500 yıldır ayakta ve dimdik. nerede arıyorsunuz? Osmanlı asıl islamın temsilcisi olmuştur asırlardır. Daha üstüne neyi arayacaksınız?

İmam Gazali, İmam Rabbani gibi büyük islam alimlerine uyun yeter..

CVP:Hz Muhammed'den 140 sene sonra ortaya çokmış mezhebe mi uyal

Şiilerin 12 imam diye ortaya atıp sahiplendikleri isimlerin cogu şii ile alakası yok tam tersi sunnidirler. Şiiler sadece o isimleri tarih boyunca kullanmışlardır. Propaganda aracı yapmışlardır. En bariz olarak Hz.ALİ.. biz hz aliyi severiz ve cok değer veririz. fakat şiiler tanrılaştırır.. Bize göre hz. ali sunnidir. Şiilik ise dejenere edilmiş bir inanç şeklidir..

aklıma takılan bir sual var

aklıma takılan bir sual var bizler hanifi mezhebinden geliyoruz aynı zamanda da şii mezhebine mi dahiliz????

arkadaşlar eskiden bir lef

arkadaşlar
eskiden bir lef vardı "ağzı olan konuşuyor" diye.
şimdilerde ise bu, "klavyesi olan yazıyor" oldu.

her lafa itibar etmekte nerden çıktı.
biri uyduruyor, sonra dönüyo dolaşıyo, çok takip edilip iyice yaygınlaşınca hakikat olarak telakki edilmeye başlıyor.

sadece ilk paragraftan bir şey soruyorum İmamı Azamın "(İmam-ı Cafer Sadık hazretlerine iki sene hizmet etmeseydim, bir şeyden haberim olmayacaktı" sözünü bir kişi ispatlasın!!

Efendim al sana ispatı deyip ibn Hulli Tecridde diyor demeyin!!!
siz şia nın bir çok akidesini uydurduğu gibi, uydura geldiği bir sözü tutup yine şii birinin kitabında yazıyor diye delil göstermeye çalışırsanız, paradoks olur.

bunun ispatını imamı azamın yolunu takip eden ehli sünnnetin kaynaklarından bir "KAYNAK" gösterin.

doğruyu eğriden ayıklamadan yazılanlar kaynak değildir

o zaman imam azamın hocasının

o zaman imam azamın hocasının kim olduğunu sen söylede bilelim o yalan bu yalan benim mezhebim doğru ytanlışından kurtarın artık mezhep var ise kuran hangi mezhebe geldi???????????????

CVP:o zaman imam azamın hocasının

Cafir sadık hazretleri, bugün bir çok tarikatın silsilesindendir. hocasıdır. nakşiler kadiriler hepsi caferi sadığa bağlıdırlar.

aynı zamanda imam azam da onun talebesidir..

Fakat Caferi Sadık hazretleri, caferi mezhebinin kurucusu cafer adındaki vatandaş değildir. ikisi farklı isimlerdir. fakat caferilerin bir çoğu aynı olduğu sanmaktalar. ve ceferiliğin propaganda aracıdır bu soru.. ama alakasızdır :)

CVP:aklıma takılan bir sual var

şii'lik ayrı birşeydir. Şu anki irandaki resmi mezhep..

Bir de şafii'ler vardır. Şiilerle karıştırmayın. Şafiiler ile hanefiler amelde farklı mezhep olsada HAK MEZHEP'tirler..

Biz hanefiyiz..

söz veren kişi sözünden

söz veren kişi sözünden cayarsa ve haksızlık yaparsa ne olur bana sözler verildi ve tutulmadı aşşalandım hakkımı yedi ne olur bu kişiye? ne olur bana cevap yazın teşekkürler

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

DOĞRULAMA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğün harfleri sırayla yaz
Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar