Dinimiz zahire göre karar verir


İbni Sebe diyor ki: Ehli sünnet, (Bir kimse, geçici bir süreyle evlendiğini içinde gizleyerek (örneğin bir ay sonra boşamak kasdıyla) bir kadınla nikâhlansa; bu nikâh caiz ve sahihtir) diyor. Bu nikâhın mütadan ne farkı var? Diliyle açıktan söylediğinde yasak sayılıyor da, içinden aynı şeye niyetlendiğinde neden caizdir deniyor?! Bu da bir cins müta değil mi?

CEVAP: Asla müta değildir. Bunun mütadan çok farkı var. Dinimiz zahire hükmeder, kalplerdekine göre hüküm verilmez. Müslümanım diyen müslümandır. Dinimizde bazen söze, bazen niyete veya işe itibar edilir. Niyetin geçersiz, sözün geçerli olduğu yerlerden bazıları şunlardır:

Nikâhta: Bir kimse, şakadan veya rol icabı, iki şahit yanında evlense, gerçekten evlenmiş olur.

Boşamakta: Bir kimse, şaka ile, alay olsun diye veya hanımını korkutmak niyetiyle “seni boşadım” dese, hanımı boş olur. Hadis-i şerifte, (Bir kadınla nikâhlanan veya hanımını boşayan kimse, “ben şakadan yaptım” dese, nikâhı da boşaması da geçerli olur.) buyuruldu. (Taberânî)

Vazgeçmek: Bir kimse, hanımına “seni boşadım” dese, sonra, şakadan boşamaktan vazgeçtiğini bildirse, boşamaktan vazgeçmiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Üç şeyin şakası da, ciddisi gibi sahihtir. Nikâh, boşamak, boşamaktan vazgeçmek.) [Tirmizi]

Adakta: Adak yaparken hiç niyet etmese de, söz arasında dilinden çıksa da, adağını yapması vacip olur. Çünkü, adakta niyetsiz, düşünmeden söylemek, ciddi, isteyerek söylemek gibidir. Hatta, “Allah için, bir gün oruç tutmak üzerime borç olsun” diyeceği yerde, “bir ay oruç tutmak” diye ağzından çıksa, bir ay oruç tutması gerekir. Söz geçerli, niyet geçersizdir. (Dürer)

Alış verişte: Alış veriş yapıldıktan sonra, alıcı veya satıcıdan birisi, ben şaka yapmıştım, bu alış verişten vazgeçtim dese de itibar edilmez. Alış verişte de söze bakılır, niyete bakılmaz.

Hediyede: Alacağı olduğu bir parayı borçlusuna veya başkasına hediye eden, şakadan söylemiştim dese de, hediyesinden vazgeçemez. Niyet geçersiz, söz geçerlidir.

Yeminde: Kalbden yemin geçerli olmaz, söz geçerlidir.

Küfürde: Bir kimse şakadan ben Hıristiyanım dese kâfir olur.

Nikâh kıyılırken: Bir kimsenin niyeti bir kadını nikâhlayıp kimsenin görmediği yerde öldürmek veya başka yere bırakıp sonra boşamak olsa bile, niyeti evliliğine mani olmaz.

Yukarıdaki örnekler, niyete değil, söze itibar edildiğini göstermektedir. İbni Sebe’nin bu iddiasının da geçerli olmadığı böylece ispat edilmiş oldu. İbni Sebe diyor ki: Müta yapmanın cezası Ehli sünnet mezheplerine göre şöyledir:

Hanefîler’de müta yapana had vurulmaz, ta’zîr cezası verilir. Şafîî ve Hanbelîler’de hanefiler gibi had vurulmaz. Malikîler’de iki görüş var: Zina haddi uygulanır, ta’zîr olunur.

CEVAP: İbni Sebe’nin de söylediği gibi, Ehli sünnetin dört mezhebinde de müta zinasına fahişelere uygulanan ceza veriliyor. Ama namuslu kadınlar zina yaparsa onlara had tatbik ediliyor.

Mütanın haramlığına dair bildirilen icma, tamamen kuru bir iddiadır diyor.

CEVAP: Bu da tamamen sulu bir iddiadır. Çünkü bizzat kendisi Ehli sünnetin tamamı mütaya ceza verdiğini bildiriyor. Bu icma değil de nedir? Buna itiraz eden bir tek sünni mezhep, hatta sünni bir âlim var mıdır? Açıkça icma vardır. Sebecilerin meşru sayması icmaya mani olamaz.

21082002

Dinimiz zahire göre hüküm verir

Dini bir kitaptan:Sallallahü Sellem Efendimiz:Biriniz daha güzel konuştuğu için belki davasını daha güzel anlatarak kendisini haklı gösterebilir.Bende sizden işittiğime göre hüküm vermek durumundayım.Kime kardeşinin hakkından bir şey geçmişse muhakkakki kendisine ateşten bir parça kesilip verilmiştir.Dilerse onu yüklensin,dilerse terketsin buyurdu.ARŞ'ın sahibinden sabah akşam vahiy gelmesine rağmen Ramazanda oruç ve iftar için hilal görünmediği vakit iki sahabinin şehadetlerine göre hareket ederlerdi.Yukardaki konuşmayı münakaşa eden iki hasma söylemiştir.
Bakara suresi/284
Bismillahirrahmanirrahiym
Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır.İçinizdekileri açığa vursanızda gizlesenizde Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir.Sonra dilediğini affeder,dilediğinede azab eder.Allah her şeye kadirdir.Tevhid nizamı bozulduğu zaman iyiler dua eder ama kabul olmaz.Allah resulü uyarıyor.:"Bugün şeytan sizin topraklarınızda yeniden tesir vehakimiyet kurma gücünü ebediyyen kaybetmiştir. Fakat siz küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız buda onu memnun edecektir.Dininizi korumak için bundan sakının."
"Öyle bir zaman gelecekki okuma meraklı kurra çoğalacak; fakihler ise azalacak ve bu suretle ilim çekilip alınacak .....Hasan Basri hazretlerine göre :Dünyaya değer vermeyen ,ahirete yönelen,dinin emirlerine karşı basiret ve ince kavrayış sahibi kimsedir.(Dünyaya değer vermemek esbaba sarılmayın,ticaret ve sanattan vazgeçin demek değildir.ama her zaman gaflet ve haramdan uzak durun ,çoluk çocuğunuzu ihmal edin ve güzel elbise giymeyin demek değildir.Fakat çoluk çocuğunuzla meşguliyetiniz size Allah'ı unutturmasın Allah'ın fakir kullarına karşı elbiseniz ile böbürlenmeyin ve bundan sakının.Kalblerinizide tertemiz yapın.Zaten Allah elbiseye değil kalblere nazar eder.İnsan bir an kendini olayların yaratıcısı sansa ne kalb beden temizliği işe yarar ne kalb temizliği(kendine varlık vermekten kaçınmak)Yukardaki hadiste bu evsafı haiz (fakih)alimlerin azalacağı anlatılıyor.Ünvan sahibi,bilgisi çok ama bilgileriboğazlarından aşağı inmeyen insanların bu sınıfa dahil olmayacakları açıktır.Nitekim bu hadisin devamında:Daha sonra öyle bir zaman gelecekki insanların okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek buyurulmaktadır.
Bir mü'min,ibadet ve davranışlarında Hazret-i Peygamberin(Sallahü ve Sellem Efendimizin) Sünneti istikametinde merhale katetmedikçe İSLAM'ın istediği ideal insan demek olan insan-ı kamil haline gelemez.Dinin gerçek huzur ve saadetine eremez.Akıl tefsir ve nakli okuyup bir şeyler öğrenebilir,ama te'vilde düşünce ve fikir bir şeyler söyler ama nefsini ortaya koymadan.
İbn-i ABBAS.Sallalallahü ve Aleyhi ve Sellem efendimizin amcası Abbas'ın r.a.oğludur -Allah'IM ONU Dinde fakih eyle ;tevil ve tefsir ilmini nasib et.Bizde selavat okuyarak şefaatine inşallah nail olalım .ALLLAH HEPİMİZİ rahmetinle yargılasın.İnşa eden ALLAH'TIR.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar