Dinin Şahsi Çıkarlar İçin Kullanılması


Alimler ilmi sırf para kazanmak için öğrendiğinde… dini dünyalık karşılığında sattıklarında… hükmü sattıklarında… kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, sf. 480)

Ahir zamanda öyle adamlar çıkacak ki, dinlerini dünya menfaatleri karşılığında satacaklardır. (Tirmizi, Zühd, 60)

Kim Kuran okursa (mükafatını) Allah'tan istesin. Zira son zamanlarda Kuran okuyup (mükafatını) insanlardan isteyen birtakım insanlar türeyecektir. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, sf. 9)

Dini kullanan bir Sahtekar!

Aşağıdaki tartışma bir internet sitesinde, AhirZaman rumuzlu bir şahısla A.O. cu bir şahıs arasında geçti; içinde çok önemli ve mühim bilgiler içerdiği için, burada da aynen yayınlanmasını önemle rica ederim; Cenabı Allahın tüm salih amellerinizin karşılığını Kendi en cömert ve adil hükmüne göre bolca vermesini niyaz ederim.

“AhirZaman” şöyle yazdı:
Bu (A. O.) niçin bir Süfyani Deccaldir?
“İnsanlarda serbest irade diye birşey yoktur, dolayısıyla, insanlara hırsızlık, tecavüz, gasp, ırza geçme, katliam gibi en adi ve iğrenç suçları dahi cebren yaptıran Allahtır” deyip böylece yüce Allaha büyük bir iftirada ve korkunç bir yalan isnadda bulunduğu için mi? (Bu Deccali iddiayı güya bilimsel olarak kanıtlamak için, uyduruk bir makale ve videosu da vardı H.Y. sitelerinden birinde)

Yoksa “Allah insana şahdamarından daha yakındır, öyleyse Allah simdi Mehdiye (yani yine kendisi oluyor kendi iddiasına göre) şahdamarından hulul ederek onda tecelli etmistir!” imasında da bulunarak kendisini böylece sahte Mehdilikten sonra, sahte İlahlaştırma yoluna da çoktan beri girmiş olabileceği için mi?

Ya da “Madde diye birşey yoktur herşey beyninizde hayaldir!” deyip böylece yüce Allahın yarattığı koca evreni inkar ederek kendi sarhoş beyninde iblisin yönlendirmesiyle ürettiği böyle sahte bir cennet ve cehennem vadetmiş olduğu için mi?

yoksa Hristiyanların baptist John = vaftizci Yahya
ve Yahudilerin cohen Aaron = kahin Harun isimlerini takarak yüce Allahın Maide Suresi 51. Ayetinde açıkça haber verip lanetledigi o Amerikan Evanjelik ve İsrail Siyonist ürünü ve işbirlikçisi bir sahte mehdi olabileceği için mi?

Öyleyse, yüce Allah artık tüm salih ehli sünnet Müslümanları Ahir Zamandaki tüm bu tip büyük “Mesih Deccal” ve bunların güdümü ve emri altındaki bu tip “Süfyani Deccal” fitnelerinden muhafaza eylesin.

“AhirZaman” yine şöyle yazdı:
Daha yakın zaman önce Amerikan ordusundaki müslüman askerlere İslam topraklarında rahatça ve bolca Müslüman kanı dökmeleri için bu Süfyani Deccali (A.O.) özel olarak çağırtıp orada vaaz verdirttikleri herkesin malumu olmalı.
Kurani Kerimde Maide 51. Ayette haber verilip lanetlenen Amerikan Evanjelik ve İsrail Siyonist ortak yapımı bu sahte mehdi, cohen Aaron = Kahin HARUN baptist John = Vaftizci YAHYA takma isimleri takılmış olan bu Şeytan Üçgeninin parçası (bkz. Maide Suresi 51. Ayet) yani bu Deccalin (A.O.) fitnelerini,
daha yakın zaman önce bilinen Müslüman bir Din adamına hazırlattığı o uydurma montaj ve iftira kasetini de herkes biliyor olmalı. Allah tüm salih Müslümanları bu Süfyani Deccalin (A.O.) tum bu tip kötülük ve fitnelerinden korusun.
Eger mümkünse bu Süfyani Deccalin (A.O.) ve bunun fitnesine kapılmış kimselerin acilen tevbelerini kabul etsin, değilse bu Süfyani Deccale (A.O.) ve bunun yalan ve iftiralarına hizmet eden adamlarına hakettiği cezalarını böylece (bkz. Enam Suresi 93. Ayet) versin en kısa zamanda, inş’Allah!

Buna karşılık, A.O.cu şöyle yazdı:
Öyle bir hale gelmişsiniz ki; peygamber isimlerinde bile ilk olarak aklınızda neler çağrışıyor!Bizler peygamber isimlerini kullanmayı seven, çok saygılı bir milletiz.Kimi Musa, kimi İsa, kimi Muhammed, kimi Harun… isimlerimiz.Anlattığınıza göre dünyadaki harun ismindeki her insan, o dini benimsiyor.
Madde hayaldir demiyor.Beynimizle algıladığımız şekilde bilebiliyoruz; bu yüzden maddenin gerçekte nasıl bir şey olduğunu bilemeyiz.Şüphesiz ki Allah (c.c.) her şeyi daha iyi bilir.

HUCURAT 12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Söylediklerinizle zanda bulunuyorsunuz ve sakınmanızı tavsiye ediyorum.Bahsettiğiniz Amerika konuşmasını ve mehdilik iddiasında bulunduğu konuşmasını gösterebilir misin?Harun(a.s.) ve Yahya (a.s.)’ı Allah’ın kitaplarını değiştirip, ehli kitaptan uzaklaşanların söyledikleriyle değil; Allah’ın peygamberleri olarak tevhid inancıyla bilin.

Buna karşılık, “AhirZaman” şöyle yazdı:
Bu Süfyani Deccalin (A.O.) yakın zaman önce Amerikan ordusu tarafından özel olarak davet edilip, orada müslüman askerlere (tüm dünyada ve ortadoğuda daima Amerikan ve İsrail çıkarlarını koruyup, İslam topraklarında hiç çekinmeden, bolca ve rahatça Müslüman kanı akıtabilmeleri için) özel olarak vaaz verdirttiklerini,
ve bu Süfyani Deccalin (A.O.) ise, yine tüm Müslümanları kandırmak için
(Hadislerde hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından haber verilen bu “Deccal” isminin türkçe anlamı “Kandırıcı,” “Aldatıcı” manasındadır zaten)
bu olayı da yine nasıl çarpıtıp,
Amerikan ordusundaki Hristiyanlara gidip İslamı anlattık deyip
tüm insanları böylece yine aldatarak ve kandırarak verdiğini şimdi aşağıdaki linkte de görebilirler dileyen arkadaşlar:
odatv . com / n . php ? n = adnan – hoca – a ­merika – askerlerini – egitiyor – 21 ­08111200

Bu “Süfyani Deccalin” (A.O.) maddeye sadece beyne ulaşan elektrik akımı sonucu suni olarak oluşmuş bir HAYAL dediğini,
ve bu Deccali hezeyanın da aslen yine Amerikan Haçlı ve İsrail Siyonist “Mesih Deccal” ordusu tarafından üretilmiş bir hezeyan olduğunu,
ve bu Amerikan Haçlıların ve İsraili Siyonistlerin bu Süfyani Deccalle (A.O.) bu hususta da yaptıkları işbirliğini aşağıdaki linkte açıkça görebilirler dileyen ve ingilizce bilen tüm arkadaşlar:
stargods . org / WhatIsReality . html

Burada önemli olan Amerikan Evanjelik ve İsrail Siyonistler tarafından daima böylece kullanılan bu iki Peygamber isminin
cohen Aaron (=kahin HARUN)
baptıst John (=vaftizci YAHYA)
şimdi bu Ahir Zamanda yukarıdaki bu “Mesih Deccal” ordusunun işbirlikçisi ve ortakları olacak olan bu “Süfyani Deccalde” (A.O.) böylece özellikle biraraya getirilmiş olması,
ve bu durumun yüce Allah tarafından Kuranı Kerimde en mucizevi bir şekilde en evvelden beri şöylece işaret edilmiş olmasıdır:

Ey iman edenler, asla o (İsraili Siyonist) yahudileri ve (Amerikan Evanjelik) hristiyanları kendinize dostlar edinmeyin;
onlar birbirlerinin müttefik dostlarıdır. O halde, artık sizden kim onları kendisine dost edinirse, işte o da (=yani bu İsraili “kohen Harun” ve Amerikan “vaftizci Yahya” kod isimlerini üzerinde özellikle taşıyan bu Süfyani Deccal: A.O.) onlardandır. Allah böyle zalimler topluluğuna hidayet vermez!
(Maide Suresi 51. Ayet)

Buna karşılık, A.O.cu şöyle yazdı:
“Mesih Deccal” ordusunun işbirlikçisi” diye bir şey olur mu? Dediğiniz şeylerden Hz.İsa (a.s.)’ı tenzih ederiz. Hz.Mesih, Hz. İsa (a.s.)’ın diğer adıdır.Bu söylediğiniz ifade ile deccal ve Hz. İsa (a.s.)’ın aynı tarafta bulunduğunu ve ortak amaç uğruna savaştığını belirtiyorsunuz.Allah(c.c.) doğruları görmenizi nasip etsin inşaAllah.
Kanıt olarak sunduğun sayfaların ikisi de açılmıyor.Zaten linklerin isimlerinden birisi “odatv” yani iddia edilen ergenekon bağlantısı ile yargılanan bir kanal.Bilgi kaynağınız odatv ise doğruları görememeniz çok normal.Diğeri de “stargods” yani yıldız tanrıları manası içermesi de düşündürücü.
Konuşmalarınızın neredeyse hepsi yoruma dayalı.Hocanızın tarzı ile birebir aynı.İlimden uzak, içerisinde zan’nın eksik olmadığı anlatımlar!

Buna karşılık, “AhirZaman” şöyle yazdı:
Bu Amerikan Haçlı linkte
newageinfo . com / gnostic – gospels – quantum – physics . htm

bu Hristiyanların kuantum teorisini şimdi nasıl çarpıtarak buradan da
“Öyleyse, Tanrı herşeye ve herkese tecelli etmiştir,
ve dolayısıyla Tanrı tüm insanlara ve en başta da İsaya tecelli etmiştir”
diyerek, böylece tüm insanları ve İsayı nasıl Tanrılaştırmış olduklarını,
ve bu Süfyani Deccalin (A.O.) yine aynen bu konuda da bunların ayak izinde giderek,

Allahın heryerde ve her kişiye (özellikle ve en başta mehdi olarak kendisine) şahdamarından daha yakın olarak tecelli etmiş olduğu fikrini uzun zamandan beri bu yolla böylece (gizliden ve açıktan) ima ederek böylelikle sahte İlahlığını da çoktan beri nasıl ilan etmiş olduğunu,
ve bunun hz. Peygamber tarafından bu Süfyani Deccali haber verirken,
bu Deccalin önce kendisini Peygamber (=Haberci) ve sonra da bu yolla nasıl “Allah” (Allah tecellisi) ilan etmiş olacağını aşağıda görmüştük.

Bu ikinci verdiğim linkte
stargods . org / WhatIsReality . html
(başına lütfen h t t p koyun açılması için)

bu Amerikan Haçlı sitede
aslında madde diye birşey olmayıp herşeyin insanların beynine ulaşan bir elektrik akımı sonucu suni olarak oluşan bir HAYAL olduğu iddia ediliyor,
ve linkler bölümünde bu Süfyani Deccalin (A.O.) hazırlatmış olduğu ve bu aynı Deccali iddiayı tekrarlayan o hezeyan videosu da var!
şaşkın Deccaller burada da birbirlerini bulmuşlar yine (bkz. Maide 51. Ayet)

Bu ilk verdiğim linkte
odatv . com / n . php ? n = adnan – hoca – a ­ merika – askerlerini – egitiyor – 21 ­08111200
(başına lütfen önce w w w koyun açılması için)

olay Vatan gazetesinden naklediliyor
ve o Amerikan ordusunun ilgili resmi yetkilileri tarafından da bizzat doğrulanıyor;
ve bu Süfyani Deccalin (A.O.) aşağıda gördüğümüz o büyük yalanı ve aldatması da bu arada açıkça ortaya çıkmış oluyor!
Unutmayalım, ve tekrar hatırlayalım ki
“Deccal” zaten arapçada “Yalancı, Aldatıcı” demektir!

Mesih Deccal ordusu Maide Suresi 17. Ayette belirtilen
ve “İşte, Mesih Allahtır!” diyen o ordudur!
Hem Kuranda, hem de Hadiste bu husus böylece apaçıktır!
Bu Süfyani Deccalin (A.O.) kendileriyle dostluk ve işbirliği yaptığı o Amerikan Evanjeliklerin istisnasız hepsi “Mesih İsa Allahtır” derler!
ve dolayısıyla Mesih Deccal ordusudurlar.
Bu Mesih Deccal ordusunun yakın dostu ve işbirlikçisi olan
bu Süfyani Deccalin (A.O.) Maide 51. Ayette nasıl işaret edildiğini yukarıda görmüştük.

Bunun ardından, “AhirZaman” yine şöyle yazdı:
(A.O.) Deccal olamaz, çünki Deccal önce kendisinin Peygamber olduğunu, sonra da Allah olduğunu iddia edecek diyen bir arkadaşa kısa bir cevaptır:
Kuranda Peygamber “Nebi” (=Haberci) anlamındadır her zaman, Peygamberlerin yüce Allahtan getirdiği her mesaja da bundan ötürü hep “Nebe” (=Haber) denir;
Bu Süfyani Deccal (A.O.) yukarıda belirtilmiş (kendisine üstadı İblis tarafından ilka edilmiş) tüm o tarz Şeytani zırvalarını Allah tarafından kendisine ilham edilmiş mehdiyet “Haberleri” (=Nebe) olarak lanse ederek böylece zaten bu açıdan çoktan beri “Sahte Peygamberliğini” (=Nebi) ilan etmiş durumdadır.

Bunun ardından, yine (kendisine üstadı İblis tarafından ilka edilmiş) o büyük Şeytani aldatmayı yani
“Allah heryerdedir, Allah insana şahdamarından yakındır, öyleyse Allah
mehdiye (yani kendisine) şah damarından hulul edip onda tecelli etmiştir!” imasını da uzun zamandan beri lanse ederek
böylece zaten bu açıdan çoktan beri “Sahte Rabliğini” de ilan etmiş durumdadır.
Bu aynı tekniği kullanarak kendisini “İlahlaştırmış” olan o eski meşhur Deccaller (Gulam, Bahai gibi) malumdur.

“AhirZaman” yine şöyle yazdı:
Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki:
Ahir Zamanda bir topluluk (bu Süfyani Deccal A.O. ve taraftarları) gelecek, onlar Allahın Kitabını sürekli olarak okuyacaklar,
fakat bu onların boğazlarından aşağıya geçmeyecek.
Ahir zamanda öyle bir topluluk (bu Süfyani Deccal A.O. ve taraftarları) gelecek ki söz söylemede maharetli olacaklar, ama onlar ahmakların alası olacaklar.
Sanki yeryüzünün en hayırlıları (Hazreti Mehdi ve taraftarları) imiş gibi konuşacaklar.

Ama onlar okun yaydan çıktığı gibi İslamdan çıkmış olacaklar.
Onların imanları boğazlarından aşağıya geçmeyecek.
Öyleyse, onlara her nerede rastlarsanız, derhal öldürün onları.
Onları öldüren kimselere Kıyamet Gününde bundan dolayı mükafat verilecek! (Buhariden)

yukarıda hz. Peygambere ait bu “öldürme” emrini burada asla bedensel öldürme değil, ama bu Süfyani Deccalin (A.O.) Kuranı çarpıtarak kendi hevasından uydurduğu tüm o Amerikan Haçlı ve İsrail Siyonist kaynaklı şeytani zırvalarını

böylelikle birer birer ve açıkça deşifre edip sonra da Kuran ve Hadis ışığında “fikren ve ilmen öldürmek” olarak algılamalıyız her zaman. Bunu yapan ve buradaki bu bilgileri diğer tüm Müslümanlara da böylece ileten her salih Müslüman bu Çağın en büyük cihadını, yani Şeytanın hazırladığı bu Mesih Deccal ve Süfyani Deccal fitnesine (bkz. Maide Suresi 51) karşı cihad etmiş olarak ahirette Allah Resulünün yakın eshabı olma şerefiyle mükafatlandırılabilir, yukarıdaki Hadisi Şerifin bir işaretiyle.)

Bunun ardından, A.O.cu artık hiç cevap vermedi.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar