"Yalnız Kur'an" diyenler Müslüman değildir


İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle rivayet eder:

"Eshab-ı kiramdan İmran bin Husayn (Radıyallahü anh), şefaatle ilgili bazı hadisler nakleder. Oradakilerden biri der ki:

- Siz hadisler bildiriyorsunuz, fakat biz bunlarla ilgili Kur’anda bir şey bulamıyoruz.

İmran bin Husayn hazretleri buyurur ki:

- Sen Kur’anı okudun mu?

- Evet.

- Kur’anda sabah namazının farzının iki, akşamınkinin üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekat olduğuna rastladın mı?

- Hayır.

- Peki bunları kimden öğrendiniz? Bizden [Eshab-ı kiramdan] öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Peki Kur’anda kırk koyunda bir koyun, şu kadar devede şu kadar, şu kadar paraya şu kadar dirhem zekat düştüğüne rastladın mı?

- Hayır.

- Öyleyse bunları kimden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de Resulullahtan öğrenmedik mi? Hac suresinde (Eski evi [Kabe’yi] tavaf etsinler) âyetini okumadınız mı? Peki orada Kabe’yi yedi defa tavaf edin diye bir ifadeye rastladınız mı?

- Hayır.

- Allahü teâlânın Kur’anda şöyle buyurduğunu duymadınız mı? (Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa da ondan kaçının.) [Haşr 7]

Hz. İmran daha sonra buyurur ki: Sizin bilmediğiniz bizim Resulullahtan öğrendiğimiz daha çok şey vardır."

Bir âyet-i kerime meali: (Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.) [Bekara 151]

İmam-ı Şafii hazretleri, (Bu âyetteki hikmetten maksat, Resulullahın sünnetidir. Önce Kur’an zikredilmiş, peşinden hikmet bildirilmiştir) buyuruyor.

Kur’an-ı kerim açıklamasız öğrenilseydi, Peygamber efendimize, (tebliğ et yeter) denilirdi, ayrıca (açıkla) denmezdi. Halbuki, açıklanması da emredilmiştir. İki ayet meali şöyledir:

(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]

(Biz bu Kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye sana indirdik.) [Nahl 64]

Bu âyet-i kerimeler, açıklamayı gerektiren âyetlerin bulunduğunu gösterdiği gibi, bunu açıklamaya Resulullah efendimizin yetkisi olduğunu da göstermektedir. Kur’an-ı kerimde her bilgi açık değildir. Peygamber efendimiz bunları vahiy ile öğrenmiş ve ümmetine bildirmiştir. İki hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi.) [İ. Ahmed]

(Cebrail aleyhisselam, Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirdi.) [Darimi]

İmam-ı Şarani diyor ki:

Ma'lûmdur ki, Sünnet Kitâb üzere kaziyedir. Aksi değildir. Zira sünnet, Kur'ân-ı kerîmdeki icmallerin açıklanmasıdır. Müctehid imamlar, sünnetteki icmalleri bize açıklıyan âlimler olduğu gibi, onlara uyan âlimler de, onların sözlerindeki icmalleri bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder.Üstadım Aliyyülhavas'dan (rahimehullah) duydum. Buyurdu: Sünnet bize Kur'ândaki icmalleri bildirmeseydi, âlimlerden hiçbiri, fıkıhdaki sular ve abdest bahislerindeki hükümleri çıkaramaz, sabah namazının farzının iki, öğle, ikindi ve yatsının farzlarının dört, akşam namazının farzının üç olduğunu, bilemezdi. Aynı şekilde hiçbir kimse kıbleye dönüldükte yapılan düâda, iftitahda ne söyleneceğini bilemezdi. Tekbîrin nasıl olduğunu, rükû' ve sücûd tesbihlerini, ta'dili erkânı, teşehhüde oturdukta ne okunacağını bilemezdi. Aynı şekilde bayram namazlarının nasıl kılınacağını, ay ve güneş tutulması namazlarını, cenaze, yağmur duası namazları gibi daha çok şeyleri kimse bilemezdi. Bunun gibi, zekâtın nisabını, orucun ve haccın şartlarını, alış veriş, nikâh, yaralama, kadılık ve fıkhın diğer bâblarının hüküm ve esaslarını bilen olmazdı. İmrân bin Husayn'e bir kimse, bizimle yalnız Kur'ânla konuş dedikte, İmrân ona: (Sen tam ahmaksın. Kur'ân-ı kerîmde farzların rek'atlarının sayısı açık olarak var mı? Yahud bunda sesli okuyun, diğerinde sessiz deniyor mu?) buyurdu. O kimse hayır dedi. İmrân bu sözü ile onu susturdu.Yine Beyhakî Sünen'inde Müsâfir namazı bölümünde, hazreti Ömerden (radıyallahü anh) bildirir: Hazret-i Ömere yolculukta namazın kasr edilmesi, ya'nî dört rek'atlı farzları iki rek'ât olarak kılmaktan soruldu ve: «Biz, azîz kitabda korku namazını buluyoruz, fakat seferî namazı bulamıyoruz» denildi. Sorana: «Ey kardeşimin oğlu [yeğenim], Allahü teâlâ bize Muhammed aleyhisselâmı gönderdi. Biz bir şey bilmeyiz. Ancak biz, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız. O, seferde, 4 rekatlı farzları iki kılardı. Onu teşrî' eden Resûlullahdır (sallallahü aleyhi ve sellem)» buyurdu. Bu sözü iyi düşün. Çünkü çok güzeldir.

İmam-ı Süyuti diyor ki:

"Şunu bilesiniz ki, usül ilminde maruf olan şartları taşıyan -kavlî olsun fiilî olsun- hadisler hüccetdir. Resulullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) bu hadislerini inkar eden kimse küfre girer ve İslam dairesinden çıkar, yahudilerle, hıristiyanlarla veya Allahü teâlânın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur." (Miftahu'l-cenne, s.18)

Mehazlar:

1. İmam-ı Süyuti, Miftahu'l-cenne fi'l-ihticac bi's-sunne (Sünnetin İslamdaki Yeri), Rağbet Yayınları, İst. (Tercüme: Doç Dr. Enbiya Yıldırım)
2. İmam-ı Şarani, Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İst. (Tercüme: A. Faruk Meyan).

Hazırlayan: Murat Yazıcı

de ki : kuran bize yeter .

de ki : kuran bize yeter . Allah aşkına nasıl yanlız kuran diyen müslüman olmaz Alllah tan başka dünya ve insanlar üzerinde kimin ne hakkı var .peygamber ben bile bana ne olacagını bilmiyorum dıyor .siz peygamber Allah tan daha merhametli ortagı diyorsunuz .bu imamlar hadisciler hocalar hangi Allahın melegınden vahıy aldılar .yapmayın etmeyın herseyin sahıbı bır tek Allah ortak lar kosmayın şirketlestirmeyın

CVP:de ki : kuran bize yeter .

Yalnız kuran diyenler müslüman değildirler. Olmasıda düşünülemez.

Namaza yaklaşmayın ayetini alıp namaz kılmamak neyse kuran bize yeter deyip peygamberi inkar etmekte odur... Bize kuranı getiren ulaştıran peygambersiz kuran demek küfürdür.. Allahın elçisi rasülü nasıl anlarsa anlasın nasıl anlatırsa anlatsan bizi ilgilendirmez biz canımız nasıl isterse öyle anlayacağız demek küfürdür...

Yalnız kurancılık yeni bir din akımıdır. içimize yerleştirilmiş virüs gibidir.. özel olarak labaratuvarlarda yetiştirilip islam dünyasına enjekte edilmiştir..

allahin indirdigi din!!!!!!!!!

unutmayin ki biz bu kuran ile sorguya cekilecegiz.
Ben bir musluman olarak size bir tafsiyem, birak birbiriniz kutulemeye.
kurani okumaya baslayin, cunku allahin dini kurani kerim dir.
kurani kerim bir yol gostericidir, bunu allah bir cok ayetlerinde de acikliyor.

dogru yol nedir diye sorsan, dogru yol allahin yoludur ve allahin yolu sadece kurandan ibaretir.

lutfen cok gec olmadan kurani okuyun, ve bu kurani okudugunzda benim ne dedigim anlayacaksiniz.

FİTNECİLER MÜNAFIKLAR YAHUDİ UŞAKLARI

KURAN- I KERİM ALLAH AZZE VE CELLE TARAFINDAN CEBRAİL ALEYHİSSELAM ARACILIĞI İLE RESUL VE NEBİ OLAN İKİ CİHAN GÜNEŞİ HAZRETİ AHMED MAHMUT MUHAMMED MUSTAFA ALEYHİSSELATÜ VESSALAM A VAHY YOLU İLE GÖNDERİLMİŞ RAHMETTİR.PEYGAMBERİMİZ S.A.V EFENDİMİZ KURAN I KERİMİ KATİPLERE YAZDIRTMIŞ VE İNSANLARA TEBLİĞ ETMİŞTİR.SONRA TEBLİĞ ETMİŞ OLDUĞU BU MÜBAREK SÖZLERİ İNSANLARA AÇIKLAMIŞTIR.SONRADA UYARMIŞTIR VE MÜJDELEMİŞTİR.İŞTE BU AÇIKLAMA UYARMA VE MÜJDELEME BİRDE YAPMIŞ OLDUĞU İŞ FİİL VE HAREKETLERE DE HADİS VE SÜNNET DENİR.HER FARZ BİR SÜNNETKEN HER SÜNNET VE HADİS FARZ DEĞİLDİR VACİB DEĞİLDİR.BİR KERE BU DEDİĞİM ŞEYİN AYRIMINI YAPMAKDA FAYDA VARDIR.ALLLAHÜ TEALA CELLE CELALÜHÜ NE DİYOR! BANA VE RESÜLÜME İTAAT EDİN. İTAAT ETMEK NE DEMEK!AÇIKLAYICI ÖRNEK OLARAK KURAN-I KERİM\'E UYMAK ALLAH A İTAATTİR ÖYLE DEĞİLMİ!PEKİ RESÜLE İTAAT NEDİR!KURAN-I KERİM\'E UYMAK ALAH AZZE VE CELLEYE İTAAT İSE RESÜLE İTAAT DE ONUN TEBLİĞ ETTİĞİNE AÇIKLADIĞINA UYARDIĞINA MÜJDELEDİĞİNE BİLDİRDİĞİNE VE YAPMIŞ OLDUĞU İŞ VE EYLEMLERE İTAATTİR ÖYLE DEĞİL Mİ!YANILIYOR İSEM BELİRTİNİZ LÜTFEN.O HALDE YÜCE RAB PEYGAMBERE UYMAYIDA EMRETMİŞTİR.TEBLİĞ ETMEK VE AÇIKLAMAK BİRBİRLERİNE ANLAM YÖNÜNDEN BENZESEDE AYNI DEĞİLİDR FARKLI VE BENZER ANLAMLAR TAŞIR.TEBLİĞ AÇIKLMAYI İÇİNE ALIR VE GENİŞTİR.AÇIKLAMA İSE TEBLİĞİN TEFERRUATIDIR.O HALDE BİR ŞEYİN EHLİ Mİ TEBLİĞİ DAHA İYİ TEFERRUATLANDIRIR YOKSA EHİL OLMAYAN MI? TABİ Kİ DE EHLİ OLAN TEFERRUATLANDIRIR.ÖYLEYSE BAŞKA SÖZE HACET VARMIDIR.KURAN TİLAVETİNİ MEALİNİ VE TEFSİRİNİ OKUMAYA HİÇBİR MÜGMİN KARŞI ÇIKMAZ Kİ ÇIKMIYORLAR.KARŞI ÇIKILAN ŞEY REHBERSİZ YOLA ÇIKMAK.SEN DİYORSUNKİ İŞİN EHLİ VE İŞİ BANA ÖĞRETEN ŞAHSI TANIMAM BUNUN ÖNDERLİĞİNDE YOLA ÇIKMAM.PEKİ BÖYLE BİR YOLUN SONU SENCE NE OLUR EY YOLUNU BİLMEYEN MAHMUR!SENİN AMACIN YOL BULMAK OLSA İDİ REHBERİNİ TANIR ONUN KALVUZLUĞUNDA YOLUNU BULUR MAHMUR HALİNLE YOLDA KALMAZ YADA YOLDAN ÇIKMAZ İDİN.SEN İÇİNE ÇEKTİĞİN HAVAYI DUYDUĞUN SESİ KOKLADIĞIN KOKUYU GÖRDÜĞÜN ALEMİ HİSSETTİĞİN DOKUNUŞLARI BİLDİĞİN HALDE HALE İNANTLA DİYORSUNKİ BEN İSTEDİĞİM İÇİN BÖYLE İSTEMESEM BABAMDA BİR DÖLE ANAMDA İSE BİR YUMURTA OLMAZDIM DİYON BU KÜSTAHLIKDAN İFTİRADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR BUNU BİLESİN.ALAH AZZE VE CELLE HATALARIM VAR İSE GÜNAHLARIMI BAĞIŞLASIN AMİN

ben şunuj anlamadım.adam

ben şunuj anlamadım.adam kurana uyarım diyor.kuranda peygamber için açıklayıccı tebliğ edici uyarıcı gibi sıfatlar geçiyor.ayetlede vbemrişsiniz.zaten bunlar auyan kişiler için daha nedne kasıyorsunuz?tvlerde boy boy görünen,popülaritesi çok yüksek olan sözde dinci olan kişileri eleştirin.kurana ekleme yapamaycakalrı için peygambere bu iş yüklenmiş ve sanki peygamber demiş gibi lanse edilmiştir.bu kaçınılmazdır.o yüzden duyduğunuzhadisleir akıl mantık ve kuran süzgecindne bri geçirin.bakın bakalım ozaman ağza alınamayacak kadar iğrenç uyduruklar söylenmiş olabilir mi?

...abdulaziz bayındır gibi

...abdulaziz bayındır gibi mehmet okuyan gibi adamların peşinden gidenler....peygamberimiz muhammet s.a.v demekten korkanların peşin den koşanlar...selam olsun size...

Kimsenin peşine düşmedim,

Kimsenin peşine düşmedim, küçüklüğümde Fatih Çarşamba da yani akrabalarimin yaşadığı semtte Kuran kursuna gittim dinimi öğrenmeye çalıştım. Bana ehli sunnet vel cemaat olduğum söylendi kabul ettim. 4 hak mezhepten hanefi mezhebine mensup olduğum soylendi kabul ettim. İmam Buhari'nin hayatına dair pek cok menkıbe dinledim, pek cok hadis ezberledim o yıllarda. Hadis ezberlemek sevaptı. O dönemlerde TGRT'nin çıkardığı evliyaların hayatlarını anlatan kasetler vardı, onları dinledim. "Sevgili Peygamberimiz" isimli çok güzel resimlerle donatılmış bir kitabı okudum. İçimdeki peygamber sevgisi ve bağlılığı daha buluğ çağına ermeden alevlenmişti. 14-15 yaşlarında Peygamberimizin hayatını 3 farklı kaynaktan okudum ve Kuran-ı Kerim'in Peygamberimizin hayati, yaptiklari ve söyledikleri bilinmeden anlaşılamayacağı düşüncesindeydim. Ancak ilmihal kitaplarina da kuşku içinde yaklaşsamda cuma namazının kaç rekat olduğunu, zuhru ahir diye bir namaz olup olmadığını yine ilmihal kitaplarına bakarak öğrendim. İlmihal kitabında aramak kolaydı ve zaten etrafımdaki tüm dindar kişiler, sevdiklerim akrabalarım beni ilmihal kitaplarına yönlendiriyorlardı. Büyük zatların önemli kitaplarıda başucu kitaplarıydı. İmam Gazali İhya Ulumiddin, İmam Rabbani Mektubat, Kutubu Sitte ve daha niceleri. Elbette o yaşlarda başından sonuna kadar bu kitapları okumadım ancak pek cok konuda bu kitaplar yetiyordu ve Kuran-ı Kerim meali açıp okumaya gerek yoktu. Uzun zaman boyunca dini sohbetlerde bu kitaplardan alıntılar dinledim. Meal değil, önce persembeyi cumaya bağlayan gecelerde Yasin ve Tebareke surelerini okumalıydım ve bu sekilde ezberlemeliydim. Böylece bayramlarda geçmişlerimizin kabirlerine gittiğimizde veya kandillerde okuyabilecektim. Bir tarikat veya cemaat mensubu olmadım hayatım boyunca ancak pek çok cemaatin içinde bulundum, aidiyet hissetmeden. Çünkü ben zaten küçüklüğümde Fatih Çarşamba da akrabalarımdan sıkı bir dini eğitim almıştım ve bu haramlar dünyasında yolumu şaşırmayacak donanima sahiptim. 90 lı yıllardı, Yugoslavya ve SSCB dağılmış, dünya yeni bir döneme giriyordu. Müslümanların kanlarının oluk oluk aktığı, İslam dünyasının türlü rezilliklere bulandığı bir dönem. Filistin, Bosna, Rusya, Kosova, Afganistan, Çin, lrak ve dünyanın diğer yerlerinde müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulümler yüreğimi dağlarken, biz nerede hata yaptik diye sürekli soruyordum kendime. Bunları sorarken ben de değiştim zamanla, İslamın yasak kıldığı ve benim bu haramları işleyenlere kibir ve nefretle baktığım alkol kullanmak ve zina etmek eylemlerini gerçekleştirdim. Öğrendim ki, kibir büyük günahmış. Zahire gereğinden fazla önem vermişim. Aradan yıllar geçti, dünyayı gezme fırsatı buldum. Batıya ve Doğuya pek çok ülkeye gittim. Yukarda saydiklarimdan Kosova ve Çin hariç tümüme gittim. Halkının çoğunluğunun müslüman oldugu ancak "Müslüman Ülkeler" yada "İslam Ülkeleri" diye adlandirmaktan kaçındığım ülkelerin çoğuna gittim. Buralarda İslam adına birbirini öldürenleri, camileri içindekilerle kundaklayan müslümanları, birbiri hakkinda türlü hakaretlerde bulunanları, iki yüzlüleri, sadece vergi veriyorlar diye müslümanları mürted kabul edip öldürülmeleri gerektiğini savunanlari, 100 km ötede insanlik dışı koşullarda yaşayanlar varken görülmemiş lüks ve sefa içinde yaşayanları ve daha daha nice müslümanlar gördüm. Sorun nerdeydi? Hala bilemiyorum ancak görebildiğim kadarıyla Kuran-ı Kerimi olduğu şekliyle yani Allahın Kelamını salt bir şekilde okumadan bir din anlayışı oluşturmak ve gelecek nesillere bunu aşılamak İslama ve gelecek nesillere yapilabilecek en büyük fenalıklardan biridir. Çünkü bugün tüm İslam coğrafyasında bu anlayış hakimdir. Bu anlayiş devam ettikçe fitne sönmez, akan kan durmaz, İslam adına yapılan rezaletler bir son bulmaz.
Sünneti terkedelim veya hadislerin tümünü inkar edelim demiyorum ancak kimin sapık kimin kafir olduğuna ilişkin meselelere gelmeden önce bir kendimize ve günümüze bakalım. Bugün internet sayesinde pek çok hocanın, şeyhin, ilahiyatçının, üstadın, Kuran deşifrecilerinin veya Edip Yüksel gibi unvan istemeyenlerin videolarına, konuşmalarına ulaşabiliyorsunuz. Pek çoğu birbirine reddiye veriyor, birbirlerini sapık ilan edebiliyor ve hatta kafir diyebiliyor. 5-10 sene önce sayıları oldukça az olan ve medya aracılığıyla insanlara ulaşan bu zatların sayısı günden güne artmakta. Peki Müslüman ne yapmalı söyleyin Allah aşkına. Mustafa İslamoglu sapıksa, onun sapıklığına Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleriyle mi karar vermeli? Yada herhangi bir konuda Alparslan Kuytul Hocayımı dinlemeli yoksa rahmetli Şeyh Abdulkerim el Kıbrısi yi mi? Adnan Hocanın geçmişte Yahudiler ve Masonlarla ilgili yazmis olduğu kitaplardan dolayi bir şekilde delirtildiğine yada beyninin yıkandığına mı inanmali yoksa bu adamin zaten baştan beri sapık olduğunu düşünerek geçmişte yazdıklarını çöpe mi atmalı? Yada sadece Kuran a uyuyor böyle yorumluyor diyerek doğru mu kabul etmeli? Edip Yüksel'in videolarını seyredip o hezeyan edişlerini, paranoyak bakışlarını ve zaman zaman ürkek kedi tavırlarına zaman zaman aslan kesilen garip hareketlerine bakarak, "yahu adama kötü bir şey yapmışlar, demek ki adam birilerinin ekmeğine taş koymuş, belki de hadisçilerin hegemonyasina başkaldırdığı için işkenceye maruz kalmiştır, yiğit adammış" mı diyeceğiz, yoksa "büyük bir zatın oğluydu mürted oldu, dinde bozgunculuk yapti allah da belasını verdi" mi diyeceğiz? Aranızda tartışıp durun ama bilin ki günumüz müslümanına tek rehber Kuran ve Peygamber sevgisidir. Ancak bu ikisine sıkı sarılan, duasında Allah'tan hak ve batılı ayırt etmeyi dileyen bu dolambaçlı yolda yolunu kaybetmez. Demiyorum ki ilmihal okumayın, hocaları dinlemeyin ama Allah aşkına Kuran ı bir anlayarak okuyun, raflarda durmasın, evde bulundurmak değil mesele, açıp okumak önemli. Benim hatam bu oldu, onca isim içinde oylece kalakaldım. Sonra anladım ki Allahın Kelamını okumak lazımmış, Allah ile aradaki bağ namaz, dua ve onun rızası ile yapilan işlerle, ibadetlerle güçlenir elbet ancak onun sözlerine kulak vermem ve hissetmem de gerekiyormuş. Bu en azından benim için böyle. Bu yüzden daha önce baştan sona 3-4 defa anlayarak okumayanlar için söylüyorum, burada yazilanlari okumadan önce Kuran okumaya başlayın. Eksik buluyorsaniz sonrası size kalmış.

CVP:Kimsenin peşine düşmedim,

güçlü olan gücünü devam ettirebilmek için herşeyi yapar..

güçlü olan geçmişte kalleşce hancerlediği geçmişin güclüsünün tekrar ayağa kalkıp hakkı olanı alacağından korkar ve tüm tedbirleri alır...

onun için yapamayacağı yoktur.. vahhabiliği çıkartır 1917 de son güçlü müslümanın sırtından vurdurtur.. vs. vs. vs.

ve bugünlere gelinir. tekrar dirilen mısırı darbe ile indirir.. dirilme ihtimali olan türkiyede binlerce inanç türetir.. adamlar yetişir köşe başlarına doldurur.. biri adnan oktar olur, diğer ahmet hulisi, edip yüksel, turan tursun, mustafa islamoğlu vs. vs. vs. hepsi farklıymış gibi gözükür ancak amaçları birdir.. KAFALARI karıştırmak.. zihni bulandırmak ve güçlenebilme ihtimali olan türkiye insanını kaosa sokmak.. inanç kaousu.. islam dünyasının halide bundan farksız değil... deccal devrindeyiz.. fitnesini çıkartıyor

savaş büyük.. doğrular yanlış insanların elinde SİLAH olmuş..

seçimini yapmak istiyor ve doğru karara varmak istiyorsan biz kahpece sırtımızdan vurulup yere düşmeden önce en güçlü islam aleminin liderinin yolunu takip et.. seni doğru olana götürecektir..

Kuran bilinmeyeni ve yanlışı yazar

Sevgili dostlar,

Kuran bilinmeyeni bildirir, bilinen şeyleri yazmaz.
Namaz , Oruç, Kurban ve Hac ilk paygamberden beri farz olan ibadetlerdir.
Kuran sıratı mustakim olarak tarif ettiği dininde Adem peygamberden itibaren aynı dini esasları koymustur. Nuh As döneminde şeriatta bir takım değişiklikler olmus, ve bize de Nuh As zamanındaki şeriat neyse aynen verilmiştir. Ancak, bunlara verilen emirlerde birtakım değişiklikler yapılmış buna da nesih denir.

İbrahim as dua ederken, kendi neslinin namaz kılmasını dilemiştir. Yahudiler hala 3 vakit namaz kılar , youtube da videoları var , kıyam secde hepsi çok net, namaz öncesi abdest bile alıyorlar; ayakları yıkıyorlar. hristiyanlarda da bazı gruplar namaz kılmaltadır . youtube da bulabilirsiniz. İsmailin soyundan gelen Araplarda da namaz vardı, hatta peygamberlik gelmeden önnce Hanif dine mensup olanlar içinde namaz kılanlar vardı.

şimdi namaz ile ilgili konuya;

Namaz ayeti geldiğinde , hiçkimse nasıl namaz kılacagını gidip sormuyor rasule, çünkü o namaz biliniyordu, nasıl hac ve kurban biliniyorsa, bunlar biliniyordu, . namaz ayeti gelince , kimse o da nedir diye soru sormadı.

Bu yüzden , kuranda bulamıyoruz sözü, başka düşünceler için paravan olarak söyleniyr . Biz kuranı anlamıyoruz, risaleden anlıyoruz, çevremde çok insan var böyle. Kuranı anlamayan insanın risaleyi anlama şansı olamaz. Çünkü , Allah , kolaylaştırdık diyor. Ama anlamak isteyene. Okumak istemiyor adam , kafasında risaleyi koymuş , ondan anlıyormuş , ama Allahın kitabnın anlaşılamadığını söylerken de utanmadan yalan söylüyor.

Risalelerde topu topu 250 ayet var. Nursinin aldığı ayetlerin çoğu , risalei nur ve kendini öne çıkarmak için aldığı ayetler. Siz risalede şirk ve küfr ü göremezsiniz.

Risalelerin içeriğine baktığınız zaman sayısız şirk örneği vardır. Ancak , adamlar bunları duyunca rahatsız bile olmuyor. Kuran bunu yasakladı diyorsun , adam oralı olmuyor, sen namaz kılmana bak diyor

yoruma cevap

İtiraz:Kuran bilinmeyeni bildirir, bilinen şeyleri yazmaz.Cevap:Tevhid inancı bilinmiyormuydu ki,Kur'an'ın 1/4 tevhid'in açıklamasıdır.İtiraz:Namaz , Oruç, Kurban ve Hac ilk paygamberden beri farz olan ibadetlerdir.Cevap: Ancak bu ibadetlerin içeriğinde zaman içerisinde bir çok tahrif gerçekleştiğinden, bir çok yeni düzenleme Hz.Peygamber tarafından yapılmıştır.İtiraz: Nuh As döneminde şeriatta bir takım değişiklikler olmus, ve bize de Nuh As zamanındaki şeriat neyse aynen verilmiştir.Cevap: İnsanlık tarihi tekemmül ettikçe şeriatlerin Allah tarafından geliştirildiği tarihi bir gerçektir.(İman esasları ve dinin temel öğretileri hariç..) İtiraz:Namaz ayeti geldiğinde , hiçkimse nasıl namaz kılacagını gidip sormuyor rasule, çünkü o namaz biliniyordu, nasıl hac ve kurban biliniyorsa, bunlar biliniyordu, . namaz ayeti gelince , kimse o da nedir diye soru sormadı.Cevap: Maalesef,sizin Tarih-i İslam'dan haberiniz yok.İtiraz:Risalelerde topu topu 250 ayet var. Nursinin aldığı ayetlerin çoğu , risalei nur ve kendini öne çıkarmak için aldığı ayetler. Siz risalede şirk ve küfr ü göremezsiniz.
Risalelerin içeriğine baktığınız zaman sayısız şirk örneği vardır. Ancak , adamlar bunları duyunca rahatsız bile olmuyor. Kuran bunu yasakladı diyorsun , adam oralı olmuyor, sen namaz kılmana bak diyor.Cevap: Sizin ne Risale-i Nur'daki ayet sayısından,ne de Risale-i Nur'dan ve de en önemlisi Kur'an'dan haberiniz var.!!

CEVABA CEVAP

Yani varya yaptığınız eleştirilerde eleştiri olsa yani nasıl kuranda namazın vakiteleri yazıyor sadece iki vakit olarak yazılıdır. Bunuda sapık mezheplerden bazıları alır. Kuranın tefsirini okuyosunda rasullullahın sözünümü okumuycaksın bir tefsirin kaynakçaklarına bak orada hadisten bol kaynak ne var neymiş namaz ayetini kurandan anlıyormuşuz, allah o zaman bir melek indirseydide bize hakkı tabliğ etseydi. Allah rasululunun başına her türlü kötüşüğü getirdi kızları(evlatları) öldü karısı öldü.Arkadaşları öldürüldü, taşlandı, küfür yedi, güldü, ahladı, ağladı ve belkide yanıldı , yanılmasının sebebide bizim yanılınca ne yapmamız gerektiğini allah'ın bize göstermesi içindi her olayda verdiği tepkiler bizim için esastır. Ve hatta o yaşayan kur an olduğu için onun hareketide kuranın tatbikatıdır.

Risaleinuru okumadım ancak insanlar ondan anlıyorsa sanane ehli sünnet vel cemaat itikadına aykırı birşeyi yok varsa ortaya koy. Benim tanıdığım nur talebeleriyle (okuyucu gurubu yani fethullahçı değil) bunun tartışmasını yaptım.

Üstan dinlerarası diyolağa malzeme olmamıştır. Benim gözüm de ise allah dostudur. Bunun neticesi olarakta kerametleri malumdur. Kuranı anlamayanın risaleden anlama şansı olmak nedemek üstan kuranın tekraratı yani tercümesi ve hatta tefsir dediği eseri anlamamız için yazıldı kuran sade anlaşılsaydı dediğim gibi bir melek kitabı indidrir bırakırdı. Ama allahuzülcelal velkemal hz. Budünyaya rasulunun gül cemalini gösterditti. ELHANDULİLLAH Gönlümde rasulullahın aşkıyla bu kalemler susmaz. M.Arif SEYRAN

fussılet 33

hem dını bılgı verıoruz dıye sayfa acmıssınız. hem bu sayfa uzerınde reklamlar allıp para kazanmaya calısıorsunuz.

NE OLURSAN OL YİNE DE GEL

NE OLURSAN OL YİNE DE GEL MEVLANA CELALEDDİN RUMİ HZ.

Hadis dini

Hadis dinine tapanlarla cennete gideceğime cehenneme giderim daha iyi.

Sen Kur'an tüm zamanlara gönderilmiş herşeyi kapsayan tek eksiksiz kitaptır de; sonra gel Kur'an'da yeterli açıklama bulamadığın konulara hadisle açıklık getirmeye çalış.
İşte bu hadis dininin inananları orada "La ikrahe fi'd dîn."(Bakara/256)(Dinde zorlama yoktur) gibi bir ayet dururken gidip "mürted'in öldürülmesi" hususunda hadislere dayanıp görüş birliğine varmışlardır. İşte bu hadis dininin inananlarına göre keçinin biri Kur'an sayfalarını yemiştir. Siyasi halife Ömer recm hakkındaki ayetlerin Kur'an çıkarıldığını ima edebilmiştir. Hadisler ortada.
Bütün hadislerin tümden reddi gerçekleşmeden İslam dünyası düzlüğe çıkmaz, mezhepçilik ve kardeş katli bitmez. Kimin sapık olduğunu yüce rabbim gösterecek. "Ehl-i sünnet ve'l cemaat" tabirini de ilk kullanan kimdir bilir misiniz? Kendisine bazılarınızın hazret deme densizliğini gösterdiği, dine ilk fitneyi sokan lanet ehli Muaviye'dir. Mezhepçi sünniler babanızın dinine taparak gaflete düşüyorsunuz. Vebali boynunuza.

Allah sizi bildiği gibi yapsın.

EHLİ SÜNNET İNANCI

CENABI ALLAH SENİ ISLAH ETSİN SEN BİR ŞİA OLDUĞUN İÇİN İSLAMİYETİ ANLAYAMAZSIN İSLAMİYETİ ANLAYABİLMEN İÇİN ÖNCE MÜSLÜMAN OLMAN GEREKİYOR SEN MUTA NİKAHI KIYIP KADINI HAMİLE BIRAKIP 17-18 SENE SONRA KENDİ KIZINLA TEKRAR MUTA NİKAHI KIYIP BİRLEŞEBİLEN ZİHNİYETİN SAVUNUCUSU OLMUŞSUN SEN EHLİ SÜNNET MÜSLÜMANLIĞI ANLAYAMAZSIN SEN MUTAYA DEVAM ET OLURMU YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM AYRICA DİNDE ZORLAMA YOKTUR AYETİ KAFİR OLUP İSLAMA DAVET ETTİKLERİN GEÇERLİ MÜSLÜMAN OLUP DİNDEN ÇIKAN İÇİN ELBETTEKİ MÜRTED OLDUĞU İÇİN ALLAH'IN KANUNLARI UYGULANIR SEN BU AKLINLA MÜSLÜMANLIĞI ANLAYAMADIĞIN İÇİN AYET'İ KERİMEYE KARŞI ÇIKMIŞ OLUYORSUN VESSELAM

vahhabilik taraftarı müslüman

vahhabilik taraftarı müslüman din kardeşlerim sizler KELİME-İ ŞEHADET GETİRİRKEN NE SÖYLEDİĞİNİZİ KAVRAYAMADINIZ HERHALDE YA DA KELİME İ ŞEHADET GETİRMİYORSUNUZ
BU DÜNYADAYKAEN RABBİM SİZİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEFAATİNE NAİL EYLESİN İNŞALLAH

CEVABA CEVAP

Allahım hadise tapmakta nedir? Rasulumun getirdiklerini alınızdiyor, kuran zaten sen bu itikatla ölürsen cehenneme zumarasın da allah sana yardım etsin kul!. Yani dayandırdiğin ayetin manasınıda bilmezsin tatbikatınıda bilmezsin ancak konuşursun. Ayetikerimede hırısızın elini kesin buyuruyor.(Maide Suresinin 38)(devletlere bir emirdir) bu dinde zorlama yoktur ayetiyle çelişiyor o zaman .HAYIR! HAŞA o ayetin amanası müslüman olmadan önceki insanlaradır Muaviye hz laf atıyosun aç ta bi ihyayı ulumiddini oku aynen şöyle yazar MUAVİYE HZ. TEKFİR (YERMEK) CAİZ DEĞİLDİR. ve bu hadisleride tabiki görmedin :

(İşlerinizde Muaviye’yi bulundurunuz. Çünkü, o kavi ve emindir.)[Tathir-ül-cenân]
(Ümmetimin en halimi ve cömerdi Muaviye bin Ebu Süfyan’dır.)[İ. Süyuti]
(Muaviye’nin mülk sahibi olmasına fazla zaman geçmez.)[Deylemi]
Hazret-i Hasan diyor ki:
Resulullah, (Bir gün gelir, Muaviye devlet başkanı olur) buyurdu. (Deylemi)
(Ya Rabbi, onu [Muaviye’yi] hâdi ve muhdi eyle) [Tirmizi Menakıb hadis no:3842] ( Onu doğru yola ulaştır ve doğru yola ulaştırıcı eyle!)

Ya Rabbi, ona [Muaviye’ye] kitap (ilim) öğret, ülkelere sahip et ve azaptan koru. (İ. Ahmed, Taberani, Ebu Nuaym, Ebu Ya'la, İ. Asakir ibn Hibban Sahih, IX, 170.)
İmam-ı Rabbani (K.s) 251. mektubunda şöyle demiştir;

"Bu mesele de en doğru ve sağlam yol, Hz. Peygamber (s.a.v)'in arkadaşları arasında cereyan eden hususlarda susmaktır ve onların çekişmelerinden konuşmamaktır."
"Ashabım hakkında Allah-u Teala'dan korkun! Onları hedef edinmeyin. Kim onları severse, muhakkak beni sevmiş olur ve kim onlara eziyet ederse, bana eziyet etmiştir." (Tırmizi)
(Ashabıma dil uzatmakta Allah’tan korkun! Benden sonra onları kötü emellerinize alet etmeyin! Onları seven, beni sevdiği için sever. Beni sevmeyen de onları sevmez. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allah’ü Teâlâ’yı incitmiş olur. Bunun da cezası gecikmeden verilir.) [Buhari]

(Alim, içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevab alır.) [Buhari]
(Rabbimden üç şey talep ettim. İkisini verdi, birini geri çevirdi: Rabbimden ümmetimi umumi bir kıtlıkla helak etmemesini talep ettim, bunu bana verdi. Ümmetimi suda boğulma suretiyle helak etmemesini diledim, bana bunu da verdi. Ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını da talep etmiştim, bu geri çevrildi.) [Müslim]
İmam-ı a'zam hazretleri, (Eshab-ı kiramın hepsini hayırla anarız) buyurdu. İmam-ı Şafii ve Ömer bin Abdülaziz de, Eshab-ı kiram arasındaki savaşlar hakkında (Allahü teâlâ, ellerimizi, bu kanlara bulaşmaktan koruduğu gibi, biz de, dilimizi tutup, bulaştırmayalım) buyurdu. (M. Rabbani c.2, m.96)

İmam-ı Malik’in ictihadına göre, Hazret-i Muaviye dalalette idi diye kötüleyenin katline fetva verdiği birçok kitaplarda yazılıdır. (Mesela Eshab-ı Kiram, Ö. N. Bilmen s. 84)
(Eshabımın ismini işitince, susun, şanlarına yakışmayan söz söylemeyin!) [Taberani]

(Eshabımı kötüleyene Allah lanet etsin.) [Taberani, Beyheki, Hakim]

(Eshabımın kusurlarını söylemeyin! Kalbleriniz onlara karşı değişir. Eshabımı iyilikle anın ki, kalbleriniz ülfet etsin!) [Deylemi]

(Eshabım gibi hiç kimse İslamiyet’e hizmet edemez.) [İ. Süyuti]

(Beni gören Müslüman, Cehenneme girmez.) [Taberani]

(İnsanların en hayırlısı asrımdaki müslümanlar [Eshab-ı kiram]dır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tabiin] dir. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tebe-i tabiin] dir. Artık bunlardan sonra yalan yayılır. Bunların [Eshabımın yolunda olmayanların] sözlerine ve işlerine inanmayınız!) [Buhari, Müslim, Tirmizi]

(Eshabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecektir. Sonra gelenler, bu fitnelere karışan Eshabıma dil uzatarak Cehenneme girecektir.) [Müslim]

(Eshabımı kötüleyen hariç, kıyamette, her müminin kurtulma ümidi vardır.) [Hakim]

(Eshabımı kötüleyenler, Müslümanlıktan ayrılmış olur.) [Beyheki]
(Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı [farklı ictihadları] sizin için rahmettir.) [Taberani, Beyheki, İbni Asakir, Hatib, Deylemi, Darimi, İ. Münavi, İbni Adiy]

Sen zaten muaviye hz. kafir dersen bilakis bütün benliğimle söylerimki ve bunun mesuliyetini üzerime alırımki kafir sen olursun. Bilakis birs müslümana kafir diyince onlardan biri kafir dir.buyuruyor RASULULLAH sen rasulullahın kim olduğunu bilmeden konuşursun. Sana söyleyecek söz budur. HADDİNİ AŞMA
Söylediğin rivayetlerin hepsi kulluhum yalandır ben kaynağımı saçarımm sen ise onların papağanlığını yapıyorssun "ya havle vela guvvate" (haşa allahtan başka ilah yoktur) kısmını söyleyip illabillahil aliyyülazim kısmını tekrar etmeden ibadet işlediği zanneden cahillere senin gibileri örnek veririm. bir örnekle de bitireyim:
Bu hadiserin sahih olup olmadığına dair:
Birgün imam buhari bir hadis rivayet eden kişinin yanına gitmiş neden mi hadisi o zamanın ilk ağzından duymak için. Adam atını çağırmış at gelmemiş birdaha çagırmış at adamı yine takmamış adam bu seferde eline bir ot almış ve atı kendine doğru çekmiş ondan sonrada adam o otu ata vermeyip cebine koymuş yani atı kandırmiş. İmam buhari o kadar yolu yürümesiyle kalmamış ve şunu söylemiş atı kandıran benide kandırabilir. Ve geri dönmüş bu kadar hassas insanlardan bize tahalluk etti. yaa
Kalbimde Rasulullahın aşkıyla Sizi tekzip edicem İNŞ. M.Arif SEYRAN

cevap

muaviyeye hazret diyen arkadaş sana soruyorum.peygamberimizin torunlarına,amcasının oğluna sırf hilafet eline geçsin diye kıyan öldüren,kişiler değilmi bunlar.nasıl oluyorda hazret oluyor.sen ehlibeyti katlet.sonrada hazret ol.senin torunu öldürseler amcanı öldürseler sen hazret mi yaparsın onları.o saçma sapan muaviyeyi öven hadislerede fazla inanma.

CEVABA CEVAP

Kardeşim siz beni anlamıyosunuz heralde kaynak göster kaynak bu boş safsatalarla sahabeyi karalayamazsın bende kaynak var ister inan ister inanma ama saçma safan yalanlarıda burda milletin kafasına işleme HADİ EYvALLAH

CVP:cevap

Hz. Muaviyenini ehli beyti ŞEHİT ettiği şeklinde bir söylem tamamen İFTİRA'dır.. Evet bir siyasi kavga olmuştur.. O süreç bir doğum sancısıydı.. Yezid dönemde olanlardan dolayı da YEZİD kafir değildir.

muaviye ranh dediğin resul

muaviye ranh dediğin resul as nesi idi ve resul as ne görev vermişti ? sen şimdi kendine islam diyorsun öylemi yani muaviye ranh efm. muhammed as senin kadar tanıyamadı akraba edindi senin kadar tanıyamadı peygamber ef. sa ona gelen ayetleri yazdırdı tevbe 100 fetih 29 hadid 10 ayetlerinide okumadın sanırım bu kinle nasıl müslüman olduüunuzu sanoyorsunuz ve siz muaviye ranh dil uzatmakla muhammed as bilgisiz cahil ferasetsiz ilan ediyorsunuz ama bu özelikler sizde var iki cihan serverinde değil haddniizi bilinde yanmayın

slm alkm.muaviyeyi korurken

slm alkm.muaviyeyi korurken kim olduğunu babasını pek bilmiyosunuz heralde.islamı eline aldıktan sonra böyle beş altı sözü yok vahy katibiydi yok mübarekdi karıştırmış bugüne çok mübarek bir adam olarak gelmiş.emeviler zamanı islamın en karışık olduğu zamandır.bakarsanız çoğu katliamlar kavgalar onların zamanında oldu.muaviye 1 numaralı islam düşmanıdır babası ebu süfyanla birlikte.bir de yanlarına ebu hureyreyi almışlar bol keseden hureyre atmış biz inanmışız.hureyrenin kendisi söylüyor eğer hz ömer yaşasaydı beni sopayla kovalardı bu anlattıklarım yüzünden.ben şunu bilirim peygamberimiz şöyle der size benden yani benim söylediğimi idda ederek bir söz getirirlerse onu KURANA ARZ edin Kurana uyuyorsa ben demişimdir yok uymuyorsa ben onu dememişimdir ölçü budur.ilk yazılan hadis kitabı irca diye 2 sayfalık bir kitap peygamberimizin ölümünden hemen sonra yazılmış bir bak oku seni kurana yönlendiriyor slm ile

CVP:slm alkm.muaviyeyi korurken

Babası kim diye araştırırsanız hapı yutarsınız bütün sahabilerin babaları mekkeli müşriklerden oluşuyor zaten. ebu sufyanda sonradan müslüman olmuştur..

Hz. Muaviye bahsettiğiniz karışlığı önlemeye çalışmıştır. Emeviler islama hizmet etmiş büyük bir devlettir. İspanyaya kadar islamın ulaşmasını sağlamışlardır.

ÖZÜ KAYBETTİRİLMİŞ İSLAMI

ÖZÜ KAYBETTİRİLMİŞ İSLAMI DÜNYAYA YAYMIŞLAR BUNA İTİRAZIMIZ YOK.

muaviye lanetullahialeyh

unutmayın ki muaviye(la) 60 yıl minarelerde İMAM ALİ ALEYHİSSELAMA haşa lanet okutmuştu açıktan araştırda gel. sen veya sen gibiler kalkıpta nasıl bu lanetliye r.a diyorsunuz bu sunni kaynaklarındada geçet ey gafill....

Yıllarca biribirimizden

Yıllarca biribirimizden ayırmak için yaptılar bu uydurmaları bana katnak gösterrrrrrrrrr
yoksa sussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Bu yalanları milletin aklına kazımak kolay okar hadise gösterdim.bunlar neeeee
Saçma sapan uydurma şeyleri yazıyosun ve belkide inanıyorusn. YAZIKLAROLSUN
Kalbimde rasullullahın aşkıyla hep yazacağımm çok yazacağım M.Arif SEYRAN

allah ihtilafa düştüklerimizi haber verecek

bir kimse oturup sabaha kadar lanet beddua okusa o kimseye zerrece sevap yazılmaz velev ki haklı olsa...islam ALLAH'A teslim olmaktır sadece allaha..ve başka hiçbir şeyden hiçbir şey beklememek.allah 1 kaynak 1.elçiler en güzel örnek...

bir kimse oturup sabaha kadar

bir kimse oturup sabaha kadar lanet beddua okusa o kimseye zerrece sevap yazılmaz velev ki haklı olsa...islam ALLAH'A teslim olmaktır sadece allaha..ve başka hiçbir şeyden hiçbir şey beklememek.allah 1 kaynak 1.elçiler en güzel örnek...

Hatalısınız Koskoca Süleyman

Hatalısınız

Koskoca Süleyman ( A.S.) ' ın hayatından örnekler bulunan ayetleri inkar edip -oradaki İslam adına yapılan savaşları görmezden gelip- dinde zorlama yoktur demek gafdır. Kur'an-ı Kerîm' in içinde çelişki bulamazszınız.

Zorlama çeşit çeşittir. Aşağıdaki cümlelerde zorlama kelimeleri farklı anlamlarda kullanılır

Çocuğunuza zorla din aşılamak yerine sevdiriniz.
Bazı olayları zorlayarak yorumlarda bulunmuşsunuz
Zorlama bakış açınızı neden değiştirmiyorsunuz ?
Zorlama alışkanlıklar için pisikiyatriye gitmenizi öneririm.

bu ayetteki sizin söylediğiniz kelimede anlatılmak istenen asıl vurgu 4. cümlede ki zorlama alışkanlıklardır. Biz buna Kompulsiyon diyoruz.

Kompülsiyon ya da zorlantı.
Obsesyonlar kişinin iradesi dışında zihninde beliren uzaklaştırılamayan sıkıntı verici ve tekrar eden düşüncelerdir. Kompülsiyon ise, obsesyonların verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan çoğu zaman mantıksız olan hareket veya düşüncelerdir. Mesela; eli paraya değen kişinin elinin kirlendiği düşüncesi obsesyon, bu düşünceden kurtulmak için elini defalarca yıkaması kompülsiyondur.
Kişi kompülsiyonların mantıksız olduğu bilir ancak kendini yapmaktan alıkoyamaz. Yapmadığı takdirde kişide bir iç sıkıntısı belirir. Bu hareket ve düşüncelerin sayısı ve sıklığı zamanla artar ve günlük işlerinde büyük zaman kaybı olmasına yol açar. ( kaynak vikipedia, vikipedia diye küçümseyeniz )

lâ ikrâhe fî ed dîni

birinci temel anlam KOMPULSİYON dur.

ve Selâm

BOŞUNA

boşuna yırtınmayın.laf anlatamazsınız.bu işin tek çözümü var.sadece kuran diyen insanların dinine başka bir isim verin.ne olduğu önemli değil x olabilir y olabilir sonra da herkes diğerini kendi haline bıraksın.bu kadar boşuna uğraş olur mu ya.bi süre sonra iş tartışmadan hakaretleşmeye dönüşüyor.sonuç HİÇ.

Sadece Kuran diyenlerin adi

Sadece Kuran diyenlerin adi MUSLUMAN oluyor. Buhari ve ya Muslim in kitaplari+Kuran diyenler kendilerine yeni bir isim bulsunlar. Allah yalnizca Kuran yeter diyor, Kurandan baska bir sey rehber edinmeyin diyor. Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mi en dogrusunu bilir!!!!!!!!!!

Allah ilmini artırsın diline

Allah ilmini artırsın diline saglık versin rabbim

CVP:Sadece Kuran diyenlerin adi

sadece kuran yeter demek için neden kendi cümlelerini yazıyorsun? behey AHMAK yaz sadece kurandan bırak biz düşünelim..

Madem başka rehbere ihtiyaç yok, behey cahil neden rehberliğe soyunuyorsun. Yaz sadece ayet okuyalım anlayalım.

Ama yok.. çünkü senin bu fitnene küfrüne ihanetine anlatabilecek hiç bir ayet yok.. arkasına saklanıp insanları tuzağa çekebileceğin bir ayetin yok.. o yüzden kendi cümlelerini kendi sözlerini yazamazsan fitnen fesatın asla anlaşılmaz..

kısaca sen kendin, kendini fikirlerini, yazdığın kendi yazınla çürütmüş oluyorsun..

Haklısınız zaten kura'an da

Haklısınız zaten kura'an da aynısını söylüyor sizin dininiz size benim dinim bana ben sizin dininize uymam sizde benim dinime uymazsınız.
Ben şahsen bir mezhepsiz olarak tek yapmaya çalıştığım Allahı anlayabilmek çok zor ama onun rahmetinle bunu yapacam ve kurtulanlardan olacam. Eğer buna inanmasam nasıl yaşabilirim değil mi?
Allah ahirette kimin doğru kimin yanlış olduğunu bize bildirecek bizde o zamana kadar kardeşçe yaşamamız gerektiğini bilelim yeter kimse kimseyi suçlamasın. Ne cennet ne cehhenemin nede dinin sahibi biz değiliz buna göre kimse kimseyi cennetlik cehennemlik yada dinsizlik ile suçlamasın boşuna.
Kim de suçluyırsa bunlardan kendine pay biçiyor demektşr ki bu da kötü bir zan dır.

Haklısınız zaten kura'an da

Allah Kuranı sizin gibi savunanlarla beraberdir.Allah bu yazdıklarınızdan dolayı size rahmet etsin sevgili kardeşim.Diğer kitap savunucu arkadaşlara gelince onlar Kurandan uzak olduklarını söyleyerek zaten Kuranı ellerine alıp okumadıklarını göstermişlerdir.Kuran dinin ta kendisidir!Onu bilen başka kitap lafını bırakın etmeyi aklının ucundan dahi geçirmez.
Artık bundan sonra hangi söze iman edecekler?!Murselat 50

Kuran

“Bu [Kur'ân], uydurulan bir hadis (söz) değildir. Ancak kendinden evvelkilerin tasdiki, inananlar için her şeyin detaylandırılması, bir yol gösterme ve rahmettir.”(YUSUF 111)

Karşılarında okunup duran bir kitabı, sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. (Ankebut 51)

“Biz Kitapta hiçbir şeyi tefrit yapmadık [noksan, yetersiz bırakmadık]. Sonra onlar Rabblerine toplanacaklardır.” (ENAM 38)

“Ve O, size Kitab’ı [Kur'ân'ı] ayrıntılı / hakk, bâtıl ayrılmış olarak indirdiği hâlde, Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?” (ENAM 114)

Hayır, zulmetmekte olanlar, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi istek ve tutkularına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur. Öyleyse sen, yüzünü Hanif olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir ki O, insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. O’na yönelmiş kişiler olarak O’ndan sakının! Namazı kılın ve sakın şirke sapanlardan olmayın. Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. (RÛM 29-32)

Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım.” (Yûnus 15)

Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar, ancak zanna tâbî olurlar. Ve onlar, ancak yalan uydururlar. (Enam 116)

Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez.”(NECM28)

Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline! (Bakara 79)

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Gerçeği görebilen bir toplum için, Allah’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?(MAİDE 50)

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular. (Maide 101-102)

“ İşte bunlar, Bizim sana hakk ile okumakta olduğumuz Allah’ın Âyetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık onlar, Allah’tan ve O’nun Âyetlerinden sonra, hangi hadise(söze) inanacaklar? “ (CASİYE 6)

CVP:Kuran

Yalnız kurancı sapıkları özetleyen ayetide içinde paylaşmışsınız

Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab’ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay kazandıklarından dolayı onların haline! (Bakara 79)

İşte siz kuran ayetleri ile kurana savaş açan cahillersiniz. ve sonrada kendi uydurduklarınızın Allahtan geldiğini iddia edersiniz. Yazıklar olsun size..

Kuran'a karşı kuran ayetleri ile savaşmak..

KURAN

...kuran yeterlidir. ilerde ondan hesaba çekileceksiniz diyor rahman . 43\43 44. 10\15 de peygamber efendimize de sizin bize teklif ettiğinizin aynısını soruyorlar..yok kardeşler öyle deil okuyun okuyun kitabınızı senin annenin babanın odasına ne zaman girip çıkacağiını bile söylüyor daha neyi, açıklamamış olsun nur süresinde..biz bu kitapda hiç bir şeyi eksik bırakmadık diyecek sende rahmanı sorgulayacaksın öyle mi o da var mı bu da var mı diye .. ALLAHIN KİTABI yerine başka kitabı satın alanlar gafil insanlar .. ve ortak koşan insanlar..

Çok güzel

Size sonuna kadar katılıyorum.Zaten mesele Kuran ın ta kendisidir. Rabbimiz sayısız ayetle buna işaret eder.Kuran Kuran Kuran. İllede hadisci akadaşlarla bazen karşı karşıya kaldığımızda dedikleri bir sözde peygamber sözüne karşılık Kuran da tersi bir durum olduğunu gösteriyorum.Yinede banamısın demiyorlar.İnkar böyle bişey.Münafık olmaya gerek yok.

CVP:Çok güzel

Kuran kuran deyip altına hadisci arkadaş demişsiniz ya bravo. çelişki ararsan bir ayetle diğer ayet arasında bile bin çelişki bulabilirsin. hadis yoksa kuran yoktur. bunu asla unutmayınız. kuran bizlere hadisleri aktaran aynı kaynak üzerinden yani sahabe ve tabiin aracılığı ile ulaşmıştır. ve o aktarıcılar ile alakalı bir çok ögücü onların güvenilir olduguna dair ayetler vardır. kurana taş atamayanlar hadisler üzerinden saldırıyor

O zaman tefsir alma meal alma

O zaman tefsir alma meal alma kendin oku mecazları çöz anlamılması güçlük olanyerlerde içtihat et zaten muçtehitisin demi bu böş şeyleri bırakın allahın bir rasulu var ona uyunnnnn
Rasulluhın aşkı M.Arif SEYRAN

CVP:KURAN

Eksik olan sensin kardeşim :)

KURAN

dini bir eğlence konusu edinmişsiniz dini yalnızca allaha halis kılmıyorsunuz..söylediklerimiz işinize gelmiyor tabi doğal olarak. KURANIN da dediği gibi insanların çoğu yoldan çıkmış fasıklarsınız ,insanların çoğu şirk koşmadan iman etmez diyor . hiçbir farkınız yok bu ayetlerin dediği bu çoğunluktan..

CVP:KURAN

Ne eğlence ama değil mi? kurandan işine geleni alıp işine gelmeyeni çöpe atmak.. Peygamber yokmuş gibi davranmak..

Din zaten biz inanlar için. Biz size göre müşrikiz. kafiriz.. mukallitiz. Çünkü biz sizin dinizden değiliz. Sizin dininiz size bizim dinimiz bize..

Kendi eksikliği başkalarını eksilterek gösteremezsiniz :)

KURAN

KISIR BİR döngü ...tekrar söylüyorum kardeş gidin dini halis kılın biz kitabın tümüne iman etmişiz kardeş.. sizin aklınız çalışmıyor o başka.. bu din sana göre bana göre deil bu din allaha göre olacak senin de kafir olduğunu ben deil allah söylor.:))ayrıca bu din madem allahın gidin onun kitabını okuyun .. sorsam belki günde 40 defa okuduğun fatiha süresinin anlamını ve kaç ayetten oluştuğunu bile bilmezsin sizin gibilerle çok karşılaştım hep aynı cevap geliyo nedense :))göya okuyosun ..şimdi sen cevap yazmak için gene bir sürü dolambaçlı yollara gireceksin ve ben bildiğim için çok şükür nasıl cevap vereceğini:)) sana cevap vermeyeceğim çünkü sen bana deil allahın ayetlerine dikeliyorsun dikel dikel :))benim söyleceğim kelimeyi sen kalkmış bana söylüyosun hayret sanki allahın kitabından başka kitap arıyomuşum gibi :))zavallı allah senin kalbine gerçekleri görmemen ve kulaklarına gerçekleri duymaman için perdeler çekmiş .. VE ALLAHIN prde çektiği bi kalbi ben açamam veya o mührü kaldıramam . benim için mesaj önemli duydun artık o yeter bana dier tarafta artık mazaretin kalmadı:))..

CVP:KURAN

Be bre akıllı geçinen zavallı, madem Allahın ayetleri.. Neden konuşuyorsun. Bırak ayetleri yaz okuyan kendisi düşünsün.

Yukarıda ne dedim herkes kendi dinine. Edip yükseln ve yandaşların iki yazısını okuyup sen kendini akıl etmiş mi sanıyorsun. Fotokopi makinası gibi onlardan ne okudunsa bize onu aktarıyorsun.. Asıl akledemeyen, asıl kısır bir döngünün içine giren sensin. Otur bir düşün bakalım. Sana empoze edilenin dışında ne diyebiliyorsun ki?

Kuran yeterlidir.. Kuran'ın

Kuran yeterlidir.. Kuran'ın dışında dine eklenen ilave hükümler sadece Vesvese kaynağıdır. Çünkü haklarında bir kanıt ve kesinlik yoktur. Mezhepçi Alimlerin ayrılığa düştüğü konular hep Kuran dışı konulardır. Eğer dini bir konuda ortada birden çok görüş varsa, o konu hakkında mukallit insanlar Vesvese'ye düşer.

Kuran açıkdır.. Kuran'ın hüküm içeren ayetlerini yorumlamak veya açıklamak diye birşey söz konusu değildir. Kuran'dan hüküm çıkarmak diye birşey de söz konusu değildir. Kuran'da zaten hükümler açıklanmıştır, okursunuz ve uygularsınız..

Allah size kafanızı kullanmanızı nasip etsin...

Sınırını Aşma

Kur' an-ı Kerim' e sahip çıkmak, okumak, alıntı yapıp paylaşmak ne zamandan beri sapıklık oldu ? Sınırını aşma, yazacaksan adam akıllı bir yorum yaz. Asıl sen ne dediğinden habersizsin ! Şu Kurancı Sapıklar neymiş bir anlat bize de şahitler olalım. Deve kuşu gibi kafanı yere gömüp arkandan konuşma, önce edebini bil !

kumarcı

Kardeş sen Şeytanın kuyruğuna basmışsın herhalde vatandaşta aklını kaçırmış.Kendisi Demekki kumarcı da onunla karıştırmış.Onlar ebedi hayatlarınınkumarını oynuyorlar ya tutarsa diye.ASLA ALLAH'IN KİTABINDAKİ HİDAYETİ GÖREMİYORLAR.

CVP:Sınırını Aşma

Sanırım Yorumum yanlış anlaşılmış "Yalnız kurancı" sapıklar. yani, sadece kuran diyen ve diğer herşeyi (hadisler vs) inkar eden, hatta kuran eyetlerini bile inkar eden, kendisi gibi inanmayan herkesi sapık diyen sapıklar..

siz onlardan biri iseniz bilemiyorum.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar