İlahî Kitaplar


İlahî kitaplar Allah kelamı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

a) Suhuf

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş kü­çük kitap ve risalelere denilir. Kur'an-ı Kerîm'de Hz. İbrahim ve Musa’ya indi­rilen sayfalardan bahseden iki ayet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/14-19). Bunun dışında Kur'an'da ve mütevatir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebü Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir. Hz.Adem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa, Hz.İdris’e 30 sayfa, Hz.İbrahim’e 10 sayfa (bk. Süyütî, ed-Dürrü'l-mensür, VIII, 489; Alüsî, Rühu'l-meani, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilahî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak üzere dört tanedir.

b) Tevrat

Tevrat İbranîce bir kelime olup "kanun, şeriat ve öğreti" anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Esfar-ı Hamse ve şeriat kitabı da denilen Tevrat, Ahd-i Atîk veya Ahd-i Kadîm'in (Eski Ahit) ilk ve en önemli bölümünü teşkil eder. Tevrat'ın aslının Allah kelamı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkar etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur'an-ı Kerîm'de Tevrat'ın Allah'ın kutsal kitaplarından biri olduğu açıklanmıştır: "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik..." (el-Maide 5/44).

Tevrat Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları'na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları kötü olaylar, maruz kaldıkları sürgünler ve esaretler sebebiyle Tevrat'ın Allah'tan gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat'ın asıl nüshası kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat nüshaları çeşitli müdahalelere maruz kalmış, dolayısıyla ilahî kitap olma özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir.

c) Zebur

Kelime olarak "yazılı şey ve kitap" anlamına gelen Zebur, Hz. Davud'a indirilmiş olan ilahî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur:

"...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u, verdik" (el-İsra 17/55).

Zebur, ilahî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan Zebur nüshaları, lirik söyleyiş ve ilahîlerden, Allah'a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan meydana gelmiştir. Eski Ahid'de yer alan Mezmurlar'ın bir kısmının Hz. Davud'a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir.

d) İncil

İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları'na indirilmiştir: "Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygam­berlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik" (el-Maide 5/46).

İncil’e, Allah'tan Hz. İsa’ya indirildiği şekliyle inanmak imanın gereklerindendir. Fakat bugün İncil'in orijinal metni de diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye maruz kalmış şekli vardır. İncil Ahd-i Cedîd (Yeni Ahit) denilen Hristiyan kutsal kitabının ilk bölümünü teşkil eder.

Bir müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber verilmesi durumunda eğer bu husus, Kur'an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul edilir; değilse reddedilir. Ayet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslam'ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber'in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: "Ehl-i kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e indirilene inandık deyin" (Buharî, "Tefsîr", süre: 2/11; "İ'tisam", 25).

e) Kur'an

Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte "toplamak, okumak, bir araya getirmek" anlamına gelen Kur'an terim olarak şöyle tarif edilir:

"Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahî kelamdır". Bu tarifte bazı hususlar göze çarpmaktadır: "Peygambere indirilen" derken Hz. Muhammed kastedilmektedir. "Tevatür yoluyla nakledilmiş olan" derken, her devirde yalan üzerine birleşmelerini aklın imkansız gördüğü bir topluluk tarafından nakledildiği ve nesilden nesile böyle geçtiği için onun, Allah'a ait oluşunun kesinliği ifade edilmektedir. "Okunmasıyla ibadet edilen" derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunması gerektiğine ve Kur’an tercümelerinin namazda okunmasının caiz ve geçerli olmadığına işaret edilmektedir.

Kur'an'ın Nüzulü

Kur'an-ı Kerîm, Allah Teala'dan Hz. Peygamber'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 25 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkar edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32)

Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya "sebeb-i nüzul" (iniş sebebi) denilir.

Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir ayette ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhan 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bit çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.

AYNN YAAA İLK GUNDEN ODEV

AYNN YAAA İLK GUNDEN ODEV XDDD

Laaaaaaaaaan

Lan ilk günden ödev diyon ben gene dandanakan savaşı ilahi kitaplar yazmam gereken 170 sayfaaa ödev var.

ilahi kitaplar

okulun ilk haftası gittim baktım hemen ders işlioz ya bu nedir ne bu şiddet bu celal

sdf

aynen hemde ilk gün hemde din d

çok güzell kısacık

çok güzell kısacık

Cokk saoll

ÇOK saOl PERFORMANS ödevinden 100 aldım .d 98 aldım dogrusu iii bi paylasım tsk

iyi de hacı bizim din hacısı

iyi de hacı bizim din hacısı okulun ilk günü bunu bize ödev verdi :)

aynn bizede verdıı xd

aynn bizede verdıı xd

100 aldımmm

100 aldımmm

çok güzel 1000 aldımmmmm

çok güzel 1000 aldımmmmm

işallah dinci iyi bi not

işallah dinci iyi bi not verir :))

Çok çok çok thank youu :D

Çok teşekkür ederim benim de performans ödevim vardı sayenizde bitti 1 günde. Çok teşekkürler.

bunlara yapana saol olsun

bunlara yapana saol olsun çok isime yaradı performanstan 100 aldım tesekkürler

Performans

Allah razı olsun bunu yapandan.Çok yardımcı oldu performans görevi yapmamda.İnşallah,100 alırım.Çok sağolun.(:

harika

sağolun cokk tesekkür ederim sizin sayenizde 100 ve yıldız aldım.=)

süperr site

süperr site

evet çok güzel yha bende

evet çok güzel yha bende yüz aldım yazılıddan

Perfromans ödevi vardı sağol

Perfromans ödevi vardı ama bu site sayesinde bitti siteniiiiin yöneticisine benden bir tsk saygılarımla

inşallah 100 alırım güzel olmuş

inşallah 100 alırım güzel olmuş

SÜPER

walla trek kelimeytle muhteşem harikuladee bayldm wala bzm hocaya okudum sınıf alkışladı yala
TEŞEKKÜRLERRRR!..

:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)
:)

en sonunda bitti süper

en sonunda bitti süper

pek beyendim

pek beyendim bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeee

çokk güzell

çokk güzell şitee yaaaa bayıldımmm!!!

aferrinnnnnnnnn

aferrinnnnnnnnn

performans ödevi vardı

performans ödevi vardı çok güzel oldu sağ olunnnnnn

harika ödev

harika ödev

performanstan kesin 85

performanstan kesin 85 alacam

beğendim

beğendim çok güzel ama sonuç din hocasına bağlıııı:(

MÜKKEMMEL TEŞEKKÜRLER

COK GÜZEELLL COK İYİ ACIKLANMIŞ TEŞEKKÜR EDERİM

100aldım harika birşey

100aldım harika birşey busite

ço güzel açıklamışlar

ço güzel açıklamışlar ben çok beğendim

güzelllllllllllllllllll

güzelllllllllllllllllll

çok güzel

çok güzel anlatmışsınız sizin sayenizde performans ödevinden 100(yüz)aldım.ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

ilahi kitap

süperrrr harikasınız da kaynaklar nerde nolur odev cumaya lüffennnnnnn:))))))))))

güzel birşey

çok güzel birşey yani sayfa güzel sayfa sağolun...

ilahi kitaplar

ya performans ödevim vardı endiseleneniyodum ama sağolsun bu site yardımcı oldu.

ewet tam bu ödevi

ewet tam bu ödevi araştırıyordumzaten

süpperrr çok güzel bi

süpperrr çok güzel bi mucize gibi yaaa ... varya olum süpersiniz lann
pardon braz kaba konustumdaaaa anam tekrar tesekkürler yaaa

okumadan nasıl

okumadan nasıl yorumluyorsunuz...

MAAŞALLAH

MUCİZE GİBİ SİTENİZ,
MUCİZE OLAN SİZSİNİZ,
BU SİTEDE ÖDEV YAPTIM,
YAZILIDAN 100 ALDIM.
MAAŞALLAHHHHHHH.................

ilahi kitaplar

çoooook güzel bir sayfa

güzel

güzel

ödev

ben çok sevimdim böyle bir site olmasına ödevlerden,sınavlardan,sözlüden hep 100 aldım.ama sadece br kere 95 aldım

kısa olmalı ama güzel

kısa olmalı ama güzel

iiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiii

ödev ypıodmm okmdmm ama

ödev ypıodmm okmdmm ama gzl ii oldu yni

ödevimi yapıyodum bence

ödevimi yapıyodum bence çookk(:D)güzel olmuşşşşş tebrikkkk ederim

ilahi kitaplar

güzel olmuşa benzio ama okumadım

ehh yani

bence çok uzunmuş okumadım ama güzele benzio

okumanı tercih ederim

okumanı tercih ederim çünkü çok güzel birşey

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar