İlahî Kitaplar


İlahî kitaplar Allah kelamı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

a) Suhuf

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş kü­çük kitap ve risalelere denilir. Kur'an-ı Kerîm'de Hz. İbrahim ve Musa’ya indi­rilen sayfalardan bahseden iki ayet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A'la 87/14-19). Bunun dışında Kur'an'da ve mütevatir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebü Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir. Hz.Adem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa, Hz.İdris’e 30 sayfa, Hz.İbrahim’e 10 sayfa (bk. Süyütî, ed-Dürrü'l-mensür, VIII, 489; Alüsî, Rühu'l-meani, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilahî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak üzere dört tanedir.

b) Tevrat

Tevrat İbranîce bir kelime olup "kanun, şeriat ve öğreti" anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Esfar-ı Hamse ve şeriat kitabı da denilen Tevrat, Ahd-i Atîk veya Ahd-i Kadîm'in (Eski Ahit) ilk ve en önemli bölümünü teşkil eder. Tevrat'ın aslının Allah kelamı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her müslümana farz olup, bunu inkar etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur'an-ı Kerîm'de Tevrat'ın Allah'ın kutsal kitaplarından biri olduğu açıklanmıştır: "Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik..." (el-Maide 5/44).

Tevrat Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları'na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları kötü olaylar, maruz kaldıkları sürgünler ve esaretler sebebiyle Tevrat'ın Allah'tan gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat'ın asıl nüshası kaybolunca, yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat nüshaları çeşitli müdahalelere maruz kalmış, dolayısıyla ilahî kitap olma özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir.

c) Zebur

Kelime olarak "yazılı şey ve kitap" anlamına gelen Zebur, Hz. Davud'a indirilmiş olan ilahî kitabın adıdır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyurulur:

"...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u, verdik" (el-İsra 17/55).

Zebur, ilahî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan Zebur nüshaları, lirik söyleyiş ve ilahîlerden, Allah'a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan meydana gelmiştir. Eski Ahid'de yer alan Mezmurlar'ın bir kısmının Hz. Davud'a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir.

d) İncil

İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları'na indirilmiştir: "Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygam­berlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik" (el-Maide 5/46).

İncil’e, Allah'tan Hz. İsa’ya indirildiği şekliyle inanmak imanın gereklerindendir. Fakat bugün İncil'in orijinal metni de diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye maruz kalmış şekli vardır. İncil Ahd-i Cedîd (Yeni Ahit) denilen Hristiyan kutsal kitabının ilk bölümünü teşkil eder.

Bir müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber verilmesi durumunda eğer bu husus, Kur'an ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul edilir; değilse reddedilir. Ayet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslam'ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber'in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: "Ehl-i kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e indirilene inandık deyin" (Buharî, "Tefsîr", süre: 2/11; "İ'tisam", 25).

e) Kur'an

Allah tarafından gönderilen ilahî kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Sözlükte "toplamak, okumak, bir araya getirmek" anlamına gelen Kur'an terim olarak şöyle tarif edilir:

"Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilahî kelamdır". Bu tarifte bazı hususlar göze çarpmaktadır: "Peygambere indirilen" derken Hz. Muhammed kastedilmektedir. "Tevatür yoluyla nakledilmiş olan" derken, her devirde yalan üzerine birleşmelerini aklın imkansız gördüğü bir topluluk tarafından nakledildiği ve nesilden nesile böyle geçtiği için onun, Allah'a ait oluşunun kesinliği ifade edilmektedir. "Okunmasıyla ibadet edilen" derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunması gerektiğine ve Kur’an tercümelerinin namazda okunmasının caiz ve geçerli olmadığına işaret edilmektedir.

Kur'an'ın Nüzulü

Kur'an-ı Kerîm, Allah Teala'dan Hz. Peygamber'e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 25 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkar edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32)

Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya "sebeb-i nüzul" (iniş sebebi) denilir.

Kur'an-ı Kerîm kendisinin, bir ayette ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhan 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bit çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.

aradığım konuyu bulamdım

aradığım konuyu bulamdım ilahi kitapların diğer kitaplardan farkı nedir bulup yazarsanız sevinirim

llahi kitabı

çok güzel fakat çok uzun

din kültürü

bu sayfada ders çalışmak istiyorum

dinn

3. indirilen İncil dimi ??

Lann

Beğendim Fakat Bu Bilgi Çok Uzun :((

ilahi kitaplar

çok işime yaradı 100aldım

saol

saol kamil çok işime yaradı

aliyim canım

aliyim canım sağollllllllllllll

ben 6-A'dayım.Hoca ilahi

ben 6-A'dayım.Hoca ilahi kitap ve kitaplarla iman dedi.Bu olurmu acaba.Cevap bekliyorum...

bende 6/A ya gidiorum kamill

bende 6/A ya gidiorum kamill :)

asf

Ben 6-A dayım.Öğretmen ilahi kitap ve kitaplarla iman dedi.Bu olurmu yaa?

gvggg

süper 100 aldım

aferin :DD

aferin :DD

performans

aradımı bulamadım arkadaş

bende aradığımı bulamadım ama

bende aradığımı bulamadım ama yinede eline sağlık.bu arada beyler kamiller demeyin kamili mal anlamında kullanıyonuz fakat kamil peygamberimizin isimleri arasında o yüzden günah beyler

CVP:bende aradığımı bulamadım ama

Kamil'i nasıl MAL anlamında kullanıyorsunuz? Hayret.. kamilin kelime anlamı KEMAL'e ermiş.. en iyi demek :)

aynen ya

aynen ya

Persormans

Performans ödevim için harika bir konu tşk ederimm

ss

saolun

çok güzel olmuş teşekkürler

çok güzel olmuş teşekkürler

istewdiğimi bulmadım

istewdiğimi bulmadım

Ödev

Off Off off İstediğimi Bulamıyommmmm :(
:(
:(
:(
.(
:(
:(
:(

aynen yaaaaaaa

aynen yaaaaaaa

ilahi kitaplarla ilgili hadisler

benim burda istediğim yok ben diyor hadisler siz bana ayetleri gösteriyorsunuz olmamış anladınız mı?

performans görevi

sayenizde güzel şeyler öğrendim

harika olmus

cok guzel olmus dıncı ınsallah 100 werırı ya

allah

100 aldım saynizde çokkk tesekkur ederım admın :D
sayenızde ,
yazılımda 100 gectı
doğa kolejine okudum herkez alkısladı orda okuyorum spr bı yer %0 burs xD

ödev

bu sitedeki yer şey süper bayıldım 100 pekiyi alıcağımı umuyorum (inşallah)

herşey

süper bi site ödevlerimi hep buradan yapıyorum

şiir

çok güzel bi site bu ama bide şiir olsaydı fena olmazdı :) :)

kızım güzel işte beğen gitsin

kızım güzel işte beğen gitsin

bayıldım

bayıldım bu siteye çokaz sayfadiye ama yani yoksa tarzim değil

boswer

ozaman sen müslüman deilsin

kızım tarzın deilse ne

kızım tarzın deilse ne giriyorsun o.musun sen

arkadaşlar çok teşekürler

arkadaşlar çok teşekürler sayenizde puan tam olacak

ödev

çok güzel olmuş inş. çok işime yarayacak

çok güzel site

çok güzel site tşklrrrrrrrrrrrr.........

saolun

bn size çok teşekkür ederim . cok güzel bir ödev olmuş ödevim olcak inş. sizin sayenizde

din ödevi

süper süper süper şahane

Site

Sitenizi çok beğenerek sevgilerimi sunarım. Öncelikle bu siteyi oluşturarak biz im gibi din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmni olarak bizlere gurur verdiniz fakat sevgili ve biricik öğrencilerimize şunu söylemek isterim ki din diye bir ders yoktur. Öğrenciler din diyor fakat matematik dersine kısaltmıyorlar.

Saygılarımla
Songül BOZDEMİR

ödevv

bu site çok güzel ödevi mi çabuk bitirdim teşekkür ederim

süper

gerçekten çok güzel olmuş yazınız çok teşekkür ederiz çok beğendim ben

çok güzel çok açıklamalı ama

çok güzel çok açıklamalı ama ben ilahi kitap nedir diye araştırıyordum ama bu biraz uzun geldi yazıcak vaktim yok ama yinede beyendim :)

çk tsk yuzaldm ve ayrıca bu

çk tsk yuzaldm ve ayrıca bu bızde hazırlık çalısmaları sorusuydu 3.su bn 6. sınıfa gectım ve ayrıca bızım yasıma uygun hersey var coooooooook tesekkur ederim bu sıteyı hazırlayana............

allah

ben böyle site görmedim yha çok güzel

hhhh

çok guzel bir sırte 100 aldım yuhu

ödevi bitirdim şükür yüce

ödevi bitirdim şükür yüce allahım

ilahi

valla süper ama uzun 100 alırsam tşk ederim

:D

Bizim Din Kitabında Hazırlık Sorusu Olarak Yazıyodu 1 Tane de Diil 4 Tane 3. Sü Buydu :D Siz Gene 100 Falan Alıyosunuz Bizim öyle Diil Sadce + - :D

AYNEN BİZİMDE ÖYLE

AYNEN BİZİMDE ÖYLE

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><b><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Google
 

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Sinema ve dizilerin islami yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?:

Son yorumlar